Program

Bezpieczeństwo i Higiena +

O programie

 • podwyższenie standardów bezpieczeństwa higienicznego
 • współpraca z TÜV NORD Polska

Certyfikacja sklepów

 • Już prawie 90% sklepów certyfikowanych
 • Standard stworzony we współpracy z TÜV NORD

Obszary podlegające ocenie zgodności z programem BiH +

 • higiena otoczenia s klepu, higiena pomieszczeń
 • weryfikacja czystości, higieny i braku uszkodzeń na sali sprzedaży i w strefie Żabka Cafe
 • stan higieny produktów, czystość towarów
 • środki ochrony dla Klienta, pracowników
 • infrastruktura i środowisko
 • świadome zarządzania i nadzorowanie placówek sklepowych i personelu w sytuacji kryzysowej.

 

Dlaczego wdrażamy program Bezpieczeństwo i Higiena +

Z analizy danych wynika, że zarówno dla klientów, jak i Franczyzobiorców bardzo ważna jest kwestia zachowania bezpieczeństwa i higieny, która przekłada się również na bezpieczeństwo zdrowotne.

Badania pokazują, że niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych działań podnoszących bezpieczeństwo zakupów w sklepach (66% ankietowanych), natomiast 63% zapytanych Franczyzobiorców deklaruje zwiększenie własnej dbałości o higienę*.

*raport Renewed Reality Infuture Institute 2020, raport Opinello i SigmaCem Analitycs

 

Znak Bezpieczeństwo i Higiena +

Gwarantuje, że dana lokalizacja spełnia wymagania bezpieczeństwa higienicznego, a także standardy wypracowane wspólnie z jednostką certyfikującą TÜV Nord Polska mające na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas dokonywania zakupów w sklepach.

Zabka-znak-bezpieczenstwo-i-higiena-v4.png

TÜV NORD Polska

TÜV NORD Polska jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV NORD GROUP działającego w ponad 70 krajach świata od ponad 150 lat. Na rynku polskim działamy ponad ćwierć wieku pozostając w gronie liderów branży TIC (testing-inspection-certification). TÜV NORD Polska świadczy usługi z zakresu certyfikacji systemów, osób i wyrobów, odbiorów technicznych, szkoleń systemowych oraz biznesowych.

Jednostka ma duże doświadczenie w certyfikacji według norm ISO 9001, 14001, 18001 w tym również bezpieczeństwa żywności: ISO 22000 oraz standardów określających wymagania jakościowe dla dostawców produktów dystrybuowanych w sieciach handlowych: IFS Food, BRC Global Standard.

TÜV NORD Polska w ramach kontroli procesów audytuje i wydaje certyfikaty jakości firmom zaangażowanym w całym łańcuchu dostaw żywności - począwszy od rolników poprzez firmy przetwórcze, transportowe i magazynowe, a skończywszy na placówkach handlowych, będących w bezpośrednim kontakcie z klientem końcowym.

Wysoki poziom kwalifikacji i doświadczenie auditorów TÜV NORD Polska ma wpływ na kształtowanie świadomości wielu organizacji i pracowników w nich zatrudnionych.

TÜV NORD Polska jest akredytowaną jednostką certyfikującą przez Polskie Centrum Akredytacji, jednostką Notyfikowaną o numerze 2274 oraz Autoryzowaną Agencją Inspekcyjną (AIA). Dbałość o wysoki poziom kompetencji zapewnia jakość realizowanych procesów, a stały nadzór jednostek nadrzędnych stanowi jego potwierdzenie.

Weryfikacja Centrów Logistycznych

 • 100% obiektów Żabka Polska z certyfikatem
 • Spełnienie zaostrzonych wymogów sanitarno-higienicznych

Audyt Dostawców Marki Własnej

 • Już ponad połowa zaudytowanych dostawców
 • Weryfikacja higieniczna środowiska produkcyjnego

TÜV NORD Polska

 • TÜV NORD Polska jest wiodącą Jednostką Certyfikującą w Polsce, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji posiadającą duże / długoletnie doświadczenie w certyfikacji
 • Działa w ponad 70 krajach świata od ponad 150 lat

Buduj z nami Program BiH+

 • każda Twoja opinia jest cenna!