Wpłacaj na kartę

Blisko i po drodze, wpłaty od 1 gr, usługa dostępna dla kart Mastercard i Visa

Usługodawca i administrator danych

Wpłacaj gotówkę w sklepie Żabka

W prosty i wygodny sposób wpłacaj gotówkę w sklepie*, bez konieczności szukania wpłatomatu. 

Wpłacaj gotówkę podczas zakupów

Kup dowolny produkt i poinformuj sprzedawcę o zamiarze wpłaty gotówki. Jeśli dokonujesz wpłaty w sklepie po raz pierwszy daną kartą, wymagana będzie dodatkowa weryfikacja danych osobowych (imię i nazwisko posiadacza karty, pesel, seria i nr. dowodu osobistego, data ważności dokumentu).

Potwierdź wpłatę gotówki

Potwierdź na terminalu płatniczym wartość wpłaty i wprowadź numer PIN

Wpłacaj nawet małe kwoty

Wpłać od 0,01 do 500 zł przy użyciu kart Mastercard lub Visa. Maksymalna wartość wpłat na 1 kartę płatniczą w trakcie jednego dnia wynosi 500 zł.

* Nie pobieramy prowizji, a ewentualne opłaty pobierane przez bank są wskazane w tabeli opłat i prowizji dla danej karty płatniczej. Usługa dostępna jest dla wszystkich kart Mastercard® i Visa (z wyłączeniem kart banku Citi Handlowy).

Ważne informacje