Żabka Polska rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań wobec środowiska naturalnego, pracowników i franczyzobiorców oraz społeczności, w ramach których funkcjonują nasze sklepy.

Jako wiodąca sieć sklepów spożywczych, działająca w segmencie convenience, Żabka dba o wygodne i szybkie zaspokojenie codziennych potrzeb swoich klientów. Chcemy, by nasze sklepy były dobrymi sąsiadami milionów Polaków. Istotną rolę w budowaniu bliskich, sąsiedzkich relacji odgrywają Franczyzobiorcy. Dlatego to oni często bezpośrednio uczestniczą w projektach społecznych Żabki.

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie"

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie" to czwarty Raport Odpowiedzialności przygotowany przez Grupę Żabka. Informacje, które można znaleźć na blisko 100 stronach prezentują podsumowanie wybranych działań realizowanych przez Grupę Żabka w ramach Strategii Odpowiedzialności w 2021 roku. Został przygotowany zgodnie z najnowszym standardem raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Dodatkowo zostały w nim ujęte informacje dotyczące sprawozdawczości z działań zmierzających do realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact, zgodnie z wytycznymi Communication on Progress (CoP), rekomendacje zawarte w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation oraz informacje o naszym wkładzie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.

 

 

Dowiedz się więcej

Żabka w dobie pandemii COVID-19 – Raport podjętych działań w pierwszej połowie 2020r.

Nasza odpowiedzialność za lokalne społeczności, a także za franczyzobiorców, pracowników i współpracowników, w sposób szczególny realizowana była w roku 2020. W marcu wszyscy stanęliśmy w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa Sars-Cov-2. Reakcja Żabki była błyskawiczna. Przez wiele tygodni epidemii zrobiliśmy wiele, by naszym klientom oraz franczyzobiorcom i pracownikom ułatwić codzienne funkcjonowanie i dać poczucie bezpieczeństwa. Nasze działania w obliczu pandemii opisaliśmy w publikacji: „Odpowiedzialnie i bezpiecznie – Żabka blisko ludzi w dobie pandemii 2020”.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

Raport w wersji polskiej

Raport w wersji angielskiej

Raport Społecznej Odpowiedzialności biznesu Żabka Polska sp. z o. o. za rok 2019

W Żabce realizację strategicznych priorytetów łączymy ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Odpowiedzialny rozwój oznacza dla nas z jednej strony minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, nade wszystko jednak prowadzenie działalności w sposób etyczny, z poszanowaniem prawa i drugiego człowieka.

 

Raport „Blisko i odpowiedzialnie” kompleksowo podsumowuje nasze działania w obszarze CSR w 2019 roku. Raportując dane dotyczące naszego wpływu na środowisko naturalne, naszej odpowiedzialności społecznej oraz naszego ładu korporacyjnego realizujemy jedną z naszych głównych wartości, jaką jest otwartość i związana z nią transparentność. Raport przygotowany został wg uznanego na świecie standardu raportowania GRI.

 

 

Raport w wersji polskiej

Raport w wersji angielskiej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej spółki Żabka Polska sp. z.o.o.

Żabka Polska sp. z o.o. („Żabka” lub „Spółka”) jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln EUR wypełnia obowiązek sporządzania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej, zawierającej informacje określone w art. 27c ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Informacja za rok 2020

Informacja za rok 2021

Compliance

WhistleB Zielona Linia – system zgłaszania nieprawidłowości

WhistleB Zielona Linia – system zgłaszania nieprawidłowości

W Żabce dokładamy starań, aby działania spółki, a także naszych pracowników i współpracowników były zgodne z prawem oraz spełniały najwyższe standardy rynkowe, etyczne, zgodne z naszymi wartościami. W tym celu wdrożyliśmy w Żabce system narzędzi wspierających odpowiednie reagowanie na wszelkiego typu podejrzenia naruszeń. Jednym z nich jest WhistleB Zielona Linia – specjalna platforma służącą do zgłaszania informacji o możliwych nieprawidłowościach związanych z działalnością naszej organizacji.

Platforma WhistleB Zielona Linia umożliwia bezpieczne, anonimowe zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach w postępowaniu osób reprezentujących naszą Spółkę lub sytuacjach z udziałem tych osób  i sprawne reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały.

WhistleB Zielona Linia – system zgłaszania nieprawidłowości
Chmurki czatu

Co można zgłaszać?

Nieprawidłowości definiujemy szeroko, a każdą informację o podejrzeniu naruszenia zasad traktujemy poważnie.

 

Zgłaszać można wszelkie zachowania naszych pracowników lub współpracowników, które budzą wątpliwości co do ich zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego, standardami etycznymi, dobrymi praktykami rynkowymi lub innymi zasadami obowiązującymi w naszej organizacji.

CSR - Lokalna społeczność

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z ZIELONEJ LINII?

Do korzystania z platformy zachęcamy wszystkich naszych pracowników, współpracowników i dostawców, którzy podejrzewają wystąpienie nieprawidłowości, były jej świadkami lub dowiedziały się o niej z innych źródeł.

 

Co ważne, chronimy tożsamość zgłaszających. Zgłoszenia można dokonać anonimowo, a system daje gwarancję pełnej poufności.

Formularz- rekrutacja

W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Aby zgłosić nieprawidłowość, należy wejść na stronę  https://report.whistleb.com/pl/zabka i wypełnić formularz zgłoszenia.

Zachęcamy do wskazania możliwie szczegółowych informacji o zauważonej nieprawidłowości – im dokładniejszy opis, tym większe szanse na sprawne wyjaśnienie sprawy i odpowiednią reakcję. Każde otrzymane zgłoszenie jest weryfikowane, a zgłoszone wątpliwości są wyjaśniane w odpowiednim postępowaniu – obiektywnie, rzetelnie i z zachowaniem wymaganej poufności.

Platforma umożliwia również dokonanie zgłoszenie za pośrednictwem automatycznej skrzynki telefonicznej pod numerem telefonu: 00800 – 1124498, która zapewnia również możliwość anonimowego kontaktu ze zgłaszającym.