Szczególnie w ostatnim czasie solidarność ludzi i dbałość o wspólne dobro nabiera wyjątkowego znaczenia. Mijające  tygodnie pokazały, że w obliczu zagrożenia społeczeństwa potrafią się jednoczyć. Akcja Godzina dla Ziemi przypomina nam wszystkim jak wiele możemy zrobić, by zapobiec katastrofalnemu niszczeniu środowiska naturalnego. W Żabce naszym priorytetem jest odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, a dbałość o ekologię jest jednym z kluczowych filarów naszej społecznej odpowiedzialności. Mimo trudności jakie obecnie wszyscy przeżywamy w związku z epidemią nasi pracownicy oraz franczyzobiorcy wspólnie zaangażowali się w akcję, zostaną wyłączone wizualizacje zewnętrzne, światła w biurach i w mieszkaniach, by podnosić świadomość ekologiczną i promować pro-ekologiczne zachowania  – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

W ubiegłym roku Żabka Polska przeprowadziła szereg działań mających na celu ograniczenie zużycia energii i wynikającą z tego emisję dwutlenku węgla. Dzięki wymianie oświetlenia w sklepach na wykorzystujące nowoczesne żarówki typu LED oraz wymianie urządzeń chłodniczych podczas remodelingu sklepów, sieć wygenerowała oszczędności na poziomie 13,5 GWh. Wymiana oświetlenia na ledowe na zapleczach placówek wraz z instalacją czujek ruchu, przyniosły dodatkowe 7 GWh oszczędności energii elektrycznej. Zmniejszone zostało natężenie światła co pozwoliło na zredukowane zużycie energii potrzebnej do oświetlenia sklepów o 20 proc. Przyniosło to nie tylko oszczędności finansowe, ale przede wszystkim pozwoliło na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Warto pamiętać, że oszczędność jednej MWh energii, to zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o około 1 tonę.

Wraz z wdrożeniem standardów zgodnych z certyfikatem ISO 50001 (System Zarządzania Energią), Żabka Polska rozpoczęła cykliczne szkolenia dla Franczyzobiorców, promując zasady zwiększania efektywności energetycznej w sklepach. Sieć szacuje, że zwiększenie wiedzy osób prowadzących sklepy w zakresie redukcji zużycia energii dało oszczędności bliskie 5,0 GWh, w skali całego roku 2019.

Ponadto sieć steruje odgórnie wizualizacją zewnętrzną, czyli oświetleniem kasetonów m.in. z logiem Żabki na elewacjach sklepów. W okresie letnim, od kwietnia do września, wyłączane są one na 8h dziennie. Działanie to przyniosło oszczędność około 0,6 GWh w skali ubiegłego roku.

„Godzina dla Ziemi” jest akcją mającą na celu uświadomienie wszystkim mieszkańcom Ziemi współodpowiedzialności za naszą planetę. Odbywa się od 2007 roku w ostatnią sobotę marca i z każdym rokiem zyskuje na popularności. Jej twórcą jest organizacja WWF (World Wildlife Fund). W tym roku w Polsce akcja odbędzie się pod hasłem NIE TAMUJ RZEK! NIECH PŁYNĄ. Żabka już po raz drugi aktywnie włącza się w inicjatywę, aby przypomnieć klientom i pracownikom o wprowadzaniu w życie nawet niewielkich zmiany mających pozytywny wpływ na ekologię.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny