Przeciwdziałanie zmianom klimatu jest wyzwaniem globalnym, a zarazem ogromnym sprawdzianem z odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa. Żabka aktywnie pracuje nad zmniejszeniem swojego negatywnego wpływu na środowisko. Jako firma rozwijająca się w sposób zrównoważony, podchodzi do tego wyzwania kompleksowo – pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii, poszukuje nisko- i zeroemisyjnych źródeł, testuje innowacyjne zielone technologie oraz zachęca konsumentów do dokonywania przyjaznych planecie wyborów. Wśród celów, które Żabka zadeklarowała w ogłoszonej w tym roku nowej Strategii Odpowiedzialności firmy znalazło się osiągnięcie do 2025 r. neutralności klimatycznej, w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2, oraz ograniczenie intensywności emisji w sklepach w  zakresie 3, zgodnie z celami inicjatywy Science Based Targets (SBTi), do której firma przystąpiła w 2021 r.

W grudniu br. zadeklarowane przez Żabkę cele redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały oficjalnie zatwierdzone przez Zespół Walidacji Celów działający w ramach SBTi. Ustanowione przez Żabkę cele klimatyczne, zgodnie z oceną SBTi, wpisują się w najbardziej ambitne postanowienie Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną.

 – W Żabce każdego dnia podejmujemy szereg proekologicznych działań. Włączamy w te procesy zarówno naszych pracowników, franczyzobiorców, jak i klientów. Aktywnie pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Aby móc działać jeszcze skuteczniej, przystąpiliśmy – jako pierwsza sieć z Europy Środkowo-Wschodniej – do inicjatywy Science Based Targets, która promuje odpowiedzialne i transparentne wyznaczenie celów redukcji śladu węglowego w oparciu o wiedzę naukową. Jesteśmy dumni, że nasze cele zostały przez SBTi pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone – podkreśla Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

Naukowo zatwierdzone i zweryfikowane przez SBTi cele zakładają, że Żabka zredukuje o 25 proc. całkowitą emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do 2026 roku względem roku bazowego 2020 oraz obniży o 70 proc. intensywność emisji gazów cieplarnianych w sklepach do 2026 roku (zakres 3, tCO2/PLN1m) w odniesieniu do tego samego czasu. Ponadto do końca 2026 roku sieć zaangażuje partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 75 proc. wydatków zakupowych z obszaru produktów i usług w ustalenie naukowo potwierdzonych celów redukcyjnych.

– Science Based Targets to inicjatywa współtworzona przez UN Global Compact, do której dołączyło już ponad 1000 firm z 60 krajów, działających w 53 sektorach gospodarki i zatrudniających łącznie ponad 32 miliony osób! To pokazuje skalę oddziaływania inicjatywy, której głównym założeniem jest wspieranie ambitnych celów korporacyjnych pozwalających zredukować negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko, a przez to zatrzymać wzrost temperatur. Cieszy mnie, że Żabka, firma członkowska UN Global Compact i partner naszych programów, dołącza do tej inicjatywy – to szansa, że podejmowane działania i wyznaczane cele będą efektywne oraz zgodne z naukowymi wytycznymi ekspertów ONZ ds. klimatu. Tylko działając w oparciu o rzetelną wiedzę, możemy przeciwdziałać zmianie klimatu szybko i według najlepszych standardów – skomentował Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) powstała we współpracy pomiędzy United Nations Global Compact (UN Global Compact), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) oraz CDP, czyli najbardziej znaną na świecie firmą ujawniającą dane klimatyczne. Jej celem jest promowanie wyznaczania celów redukcji śladów węglowego w oparciu o wiedzę naukową. Członkowie SBTi dążą do ograniczenia globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny