– Cyfryzacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w budowaniu relacji z pracownikami i pomiędzy pracownikami. Szczególnie widoczne stało się to wraz z wybuchem pandemii, która pokazała nam, jak ważne dla zarządzania firmą i kontynuowania funkcjonowania jest zaplecze technologiczne. W Żabce od lat dysponujemy systemami, dzięki którym nasi pracownicy mogą korzystać z zasobów firmy niezależnie od czasu i miejsca. Wdrożenie platformy Workai pozwoli nam jeszcze lepiej wspierać naszych blisko 3000 pracowników, w szczególności w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania wiedzą. Platforma posiada wiele modułów pozwalających na realizację naszych strategii komunikacyjnych – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu ds. Strategii Personalnej w Grupie Żabka.  

Decydując się na wdrożenie Workai, firma kontynuuje pionierską na skalę branży retail strategię wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, rozwijających cyfrowe doświadczenia pracowników zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji. Dzięki platformie Żabka usprawni komunikację wewnętrzną i zarządzanie informacjami w rozproszonej organizacji, zarówno pomiędzy pracownikami wykonującymi swoje obowiązki w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym czy hybrydowym. Co ważne, Workai nie wymaga technicznej wiedzy ani długiego procesu wdrażania.

Wdrożenie Workai w Żabce to dowód na to, że Żabka stawia nie tylko na budowanie nowych doświadczeń zakupowych dla klientów, ale również stawia na innowacyjne rozwiązania, z których w codziennej pracy może korzystać kilka tysięcy pracowników. Workai jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę usprawniania komunikacji, zaangażowania i produktywności wewnątrz firmy, szczególnie w przypadku organizacji rozproszonych z branży retail, takich jak Żabka – mówi Łukasz Skłodowski, CEO Workai.

Cyfrowa transformacja w Żabce wspierana jest przez najnowsze technologie chmurowe. Przy współpracy z Microsoft organizacja rozwija już innowacyjne technologie w obszarze Customer Experience (między innymi „Sklep jutra”), a z projektem wdrożenia Workai w chmurze Microsoft Azure obejmie nimi również obszar Employee Experience.

Żabka jest pionierem w realizacji kompleksowego procesu cyfrowej transformacji w oparciu o chmurę. W ten sposób firma tworzy wartość dla klientów, którzy zyskują większą wygodę zakupów. Wykorzystanie możliwości platformy Workai to kolejny projekt, który tym razem otwiera drogę do dalszej poprawy doświadczeń pracowników w bezpiecznym środowisku Microsoft Azure. Połączenie wiedzy i sprawnej komunikacji wewnętrznej to idealny przykład pokazujący w jaki sposób polskie firmy mogą kreować innowacje i budować cyfrową kulturę z korzyścią dla każdego członka organizacji – mówi Tomasz Wilecki, dyrektor ds. sektora retail w polskim oddziale Microsoft.

Dzięki partnerstwu z Workai i Microsoft, wdrożona w Żabce platforma komunikacji wewnętrznej pozwoli na szybki, spersonalizowany i bezpieczny dostęp do informacji wspierających procesy wewnętrzne dla wszystkich pracowników – od centrali po centra logistyczne.

Grupa Żabka wspiera swoich pracowników, korzystając z dostępnych na rynku nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także tworząc własne innowacyjne narzędzia. Na początku 2020 r. wdrożyła dla pracowników nowej centrali w Poznaniu aplikację mobilną żabway, zapewniającą szereg rozwiązań, które ułatwiają codzienną pracę, m.in. w czasie pandemii COVID-19 pomagają pracownikom bezpiecznie i przy zachowaniu reżimu sanitarnego korzystać z możliwości pracy biurowej. Narzędzie ułatwia przemieszczanie się po budynku czy rezerwację sal, ale także stanowi kompendium wiedzy o wdrożonych procedurach i zasadach organizacji pracy biurowej. Pracownicy mogą korzystać także z Akademii Żabki, która stanowi swoiste internetowe centrum wsparcia, oferujące szkolenia, webinary czy indywidualne konsultacje z ekspertami z wielu dziedzin. Z myślą o dzieciach pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców Żabki stworzono wyjątkowy projekt internetowy Żabka Play. To rozwijana we współpracy z Centralnym Domem Technologii platforma kreatywno-edukacyjna, w ramach której najmłodsi mogą korzystać z wielu gier, filmów i czerpać inspirację do zabawy.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny