W Żabce towarzyszy przekonanie o tym, że różnice łączą, a nie dzielą – uczą szacunku oraz uznania dla indywidualności i wyjątkowości. Pracownicy są oceniani na podstawie kompetencji i efektów pracy, sprawiedliwie i zgodnie ze stałymi kryteriami, bez uprzedzeń.

Żabka jest również Sygnatariuszką Karty Różnorodności w Polsce. Karta ta jest realizowana w 15 krajach Unii Europejskiej i stanowi pisemną deklarację zobowiązującą organizację do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Oznacza gotowość do podjęcia przez firmę działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz do zaangażowania w te działania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych. To kolejny krok Żabki w drodze ku spójności i równości.

Różnorodność oznacza dla Żabki:

  • możliwość bycia sobą – niezależnie od wieku, płci, sytuacji rodzinnej, stopnia sprawności, stanowiska czy pochodzenia
  • wyjątkowość i obustronną akceptację
  • wzajemną ciekawość odmiennych doświadczeń
  • dbałość o nieprzekraczanie cudzych granic

Poprzez swoje inicjatywy firma oferuje odpowiednie warunki do pracy i wychodzić naprzeciw zróżnicowanym potrzebom swoich pracowników, tak aby każdy mógł w pełni realizować swój wyjątkowy potencjał.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny