Strażnicy Franczyzocentryczności to zespół kilkudziesięciu osób – aktualnie ok. 30 – w którego skład wchodzą zarówno franczyzobiorcy, współpracownicy sieci, jak i pracownicy centrów logistycznych i centrali. Program ten ma za zadanie promowanie idei franczyzocentryczności, przede wszystkim poprzez budowanie świadomości i realne wsparcie przedsiębiorców działających pod zielonym szyldem. Ze Strażnikami prowadzone są konsultacje na temat planowanych i wdrażanych projektów, które podnoszą efektywność biznesów franczyzobiorców czy organizację pracy ich zespołów. Członkowie grupy organizują oraz uczestniczą w spotkaniach i wydarzeniach związanych z tworzeniem optymalnych warunków do rozwoju franczyzy.

Projekt zapoczątkowany został w lutym 2021 r., a Strażnicy wybierani są na okres roku. Obecnie realizowana jest druga edycja inicjatywy.

 Strażnicy Franczyzocentryczności to dla mnie dodatkowa grupa wsparcia pomagająca rozwiązać problemy, z którymi sami nie możemy sobie poradzić. Uczestniczę już drugą kadencję w projekcie i cieszy mnie fakt, że udało nam się zrealizować pomysły, które wpisują się w ideę franczyzocentryczności. Wśród Strażników są osoby z różnych obszarów naszej organizacji, dzięki czemu umiem teraz patrzeć na napotkany problem z innej perspektywy. Współpraca w tej grupie daje mi dużą siłę do działania oraz satysfakcję, że tworzymy to RAZEM. Jestem dumna, że mogę pomagać i szukać rozwiązań w naszych codziennych procesach – podkreśla Dominika Cicha, franczyzobiorczyni sklepu Żabka i jedna ze Strażniczek Franczyzocentryczności.

Strażnicy zaangażowani są w takie obszary jak: logistyka, proces rekrutacji, technologia (poprzez bieżące informowanie o błędach i awariach) czy niemarnowanie żywności. Uczestniczą również w wydarzeniach zewnętrznych oraz wewnętrznych organizowanych przez sieć.

Od momentu powstania inicjatywy wypracowano i wdrożono wiele rozwiązań: Wśród nich m.in.:

  • Dekalog franczyzocentryczności – stanowiący zbiór 10 zasad, którymi powinni kierować się franczyzobiorcy wykonując codzienne obowiązkach. Każda zasada oparta jest zarówno na Kodeksie etyki i postępowania, jak i wartościach sieci.
  • Wydruki kasowe – zmniejszające ilość drukowanego papieru z drukarki fiskalnej.
  • Alert finansowy – informacja nt. sytuacji finansowej danego franczyzobiorcy, dzięki czemu możliwa jest stabilizacja biznesu i świadomość w zakresie potencjalnych strat ponoszonych w sklepie.
  • Centrum Wsparcia Franczyzobiorców „bezwzględne 0” – skrócenie czasu interwencji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w sklepach poprzez natychmiastowe, bezpośrednie łączenie z odpowiednim zespołem.
  • Dostawy przed otwarciem sklepu – dla chętnych franczyzobiorców istnieje możliwość wcześniejszych dostaw towaru przed pierwszą wizytą klientów.
  • Wizyty franczyzobiorców w siedzibie firmy – projekt pilotażowy, dzięki któremu kilkuosobowe grupy franczyzobiorców z różnych części Polski mogą spotkać się z przedstawicielami działów jakości, marketingu czy Centrum Wsparcia Franczyzobiorców.

Strażnicy stanowią jeden z organów doradczo-konsultacyjnych w Żabce. Poza nimi istnieje też Rada Franczyzobiorców oraz działają ambasadorzy Stacji Innowacja. Pierwsza z nich to ważna jednostka opiniodawczo-doradcza dla Żabki, złożona z przedstawicieli wszystkich franczyzobiorców. Reprezentuje ogół przedsiębiorców w kontaktach z przedstawicielami sieci, wypracowuje rozwiązania mające na celu poprawę jakości współpracy między nimi, zbiera i przekazuje informacje oraz wnioski dotyczące współpracy pomiędzy franczyzobiorcami, a franczyzodawcą, a także pracuje nad nowymi projektami. W skład Rady Franczyzobiorców wchodzi 20 osób, które reprezentują 10 regionów sprzedaży, a jej członkowie wybierani są na 2-letnie kadencje. Z kolei Stacja:Innowacja to inicjatywa, która ma na celu wypracowanie usprawnień, z zakresu technologii ułatwiających franczyzobiorcom, prowadzenie biznesu – w jej skład wchodzą również przedsiębiorcy prowadzący sklepy Żabka. Jest to jedna z największych grup konsultacyjnych, ponieważ Stacja:Innowacja reprezentowana jest przez ponad 500 franczyzobiorców!

Więcej o franczyzie Żabki na: https://www.zabka.pl/franczyza

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny