Rola dyrektora finansowego od lat dynamicznie się zmienia. Jak podkreślają eksperci zaproszeni na łamy raportu, dziś, żeby pełnić tę funkcję, potrzeba mnóstwa różnorodnych kompetencji. W tym jakże istotnych w zarządzaniu kompetencji miękkich. Mają je bez wątpienia wyróżnieni przez redakcję CFO. Reprezentują różne branże, wszechstronnie wygląda ich ścieżka edukacji i zawodowej kariery, ale łączy potrzeba nieustannego rozwoju – napisała redakcja „Gazety Finansowej” o zestawieniu „Najlepsi Dyrektorzy Finansowi 2023”. Znalazło się w nim 8 osób, a wśród nich jedyną kobietą jest Marta Wrochna-Łastowska.

Marta Wrochna-Łastowska kieruje zespołem odpowiedzialnym za wewnętrzną i zewnętrzną sprawozdawczość finansową i niefinansową (obszar ESG), budżetowanie i kontrolę finansową, skarbowość korporacyjną i finansowanie, zarządzanie kapitałem obrotowym, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, a także analizę biznesową i analizę danych. Ma ponad 16 lat doświadczenia w strategicznym zarządzaniu finansami i z powodzeniem łączy kompetencje analityczne i strategiczne z umiejętnościami miękkimi w celu skutecznego zarządzania zespołem.

W spółce Żabka Polska pracuje od 2018 r., kiedy to została zatrudniona na stanowisku dyrektora finansowego. Odpowiada za utrzymanie płynności finansowej organizacji oraz za skuteczne i efektywne zarządzanie jej finansami. Do jej zadań należy również planowanie i prognozowanie, a także nadzorowanie obszaru związanego z analizą biznesową i audytem wewnętrznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Ernst & Young Corporate Finance w Polsce i za granicą. W trakcie swojej 12-letniej pracy w tej firmie zajmowała się doradztwem transakcyjnym w zakresie połączeń przedsiębiorstw (z perspektywy nabywcy, jak i sprzedającego) oraz doradztwem restrukturyzacyjnym. Ma doświadczenie w obszarze rewizji finansowej, w tym badaniu sprawozdań finansowych oraz analizie mechanizmów kontroli i procesów wewnętrznych.

Marta Wrochna-Łastowska jest absolwentką Wydziału Finansów i Rachunkowości oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia z zakresu zarządzania finansami, strategii i przywództwa organizowane przez Harvard Business School, Stanford University i INSEAD. Uzyskała ponadto tytuł nadawany przez ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants).

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny