Program „Dobry Staż w Żabce” realizowany jest od siedmiu lat. Od początku trwania programu przeprowadzonych zostało ponad 22 tys. godzin stażowych. Partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja Samodzielni Robinsonowie, zajmująca się wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka), zagrożonej wykluczeniem społecznym. Franczyzobiorcy Żabki, którzy chcą zaopiekować się stażystami, przechodzą szkolenie, prowadzone przez przedstawiciela Fundacji i zyskują miano mentora. Staże trwają minimum dwa tygodnie, a nad ich przebiegiem czuwa również opiekun wyznaczony przez Fundację. Młodzież otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę.

W ramach naszej Strategii Zaangażowania Społecznego bierzemy udział w wielu akcjach, mających na celu zapewnienie lepszej jakości życia społecznościom lokalnym, w tym wyrównywanie szans na rynku pracy. Dzięki programowi „Dobry Staż w Żabce” młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym zyskują szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Nasi mentorzy – franczyzobiorcy chętnie angażują się w ten program, dzieląc ze stażystami swoją wiedzą i umiejętnościami – mówi Katarzyna Przewęzikowska, Menedżerka ds. Relacji Zewnętrznych i CSR w Żabka Polska.

„Robinsonowie” (tak nazywamy naszych podopiecznych) potrzebują wsparcia zarówno w obszarze umiejętności społecznych, jak i emocji. Z powodu braku wiary w siebie, oparcia w rodzinie i bliskich oraz lęku przed kolejnym niepowodzeniem często wycofują się z sytuacji wymagających wytrwałości i rezygnują z szans, mogących odmienić ich los – mówi Anna Żelazowska-Kosiorek, Liderka programów realizowanych przez Fundację Samodzielni Robinsonowie. – Dzięki współpracy z franczyzobiorcami w całej Polsce, młodzież poznaje czym jest praca, rozwija kompetencje komunikacyjne, uczy się odpowiedzialności i buduje swoją pewność siebie – dodaje.

Film o „Dobrym Stażu w Żabce” w konkursie Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”

Film o programie „Dobry Staż w Żabce” zakwalifikował się do konkursu VIII edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”, poświęconego filmom dokumentalnym i promocyjnym wyprodukowanym przez 3 sektory z zakresu  zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Bohaterami filmu są tegoroczne stażystki oraz ich mentorki i mentorzy. Przedstawione są ich historie, pasje i marzenia. W filmie można zobaczyć, na czym polega ich praca podczas stażu i dowiedzieć się, z jakimi trudnościami musiały się zmierzyć, jakie osobiste bariery pokonać i z którymi nowymi umiejętnościami zawodowymi ruszą dalej w świat.

Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 celów” odbędzie się w Poznaniu w dniach 24 – 29 września br. w formule hybrydowej. Na najlepszy film będą mogli głosować również internauci.

Strategia Zaangażowania Społecznego Grupy Żabka

W ostatnich latach Grupa Żabka zrewidowała podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do realnych i długofalowych zmian. Przyjęta Strategia Zaangażowania Społecznego opiera się na trzech filarach i wspiera realizację pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, tj.: Dobre zdrowie i jakość życia, Zrównoważone miasta i społeczności, Dobra jakość edukacji, Wzrost gospodarczy i godna praca, oraz Mniej nierówności.

W ramach pierwszego filaru – „Dobrostan” – firma zachęca pracowników do podejmowania aktywności fizycznej, angażuje się w organizację inicjatyw sportowych i popularyzuje zdrowy tryb życia. Drugi filar – „Sąsiedztwo” – to działania nakierowane na wsparcie lokalnych społeczności. Każdy pracownik ma możliwość przeznaczenia ośmiu godzin pracy miesięcznie na działalność wolontariacką. Firma nie tylko stwarza pracownikom różne możliwości wolontariatu (m.in. akcja sadzenia lasu, sprzątanie skwerów zielonych, odnawianie parku przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, czy opieka nad zwierzętami w schroniskach), ale zachęca ich również do znajdowania na własną rękę lokalnych inicjatyw, które mogliby wesprzeć. Żabka angażuje się chętnie także w różne akcje charytatywne oraz społeczne. Trzeci filar to „Równe Szanse” i właśnie w ramach jego założeń realizowany jest program „Dobry Staż w Żabce”.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny