Projekt Franczyza 2.0. Strategia, edukacja, technologia to całoroczna wielokierunkowa inicjatywa skierowana do rynku franczyzy, która ma stymulować powstawanie nowej jakości zarządzania, działania i bezpieczeństwa współpracy w tym modelu biznesowym. Ma ona także wpływać na zwiększanie powszechnej świadomości rynkowej na temat najlepszych praktyk w rozwoju sieci franczyzowych. 

Jednym z elementów inicjatywy był webinar zorganizowany przez redakcję magazynu Forbes pt. “Franczyza 2.0. Strategia, edukacja, technologia. Jak rozpoznać dobrą franczyzę?”, w ramach którego zaproszeni goście reprezentujący różne sieci franczyzowe, rozmawiali m.in. o perspektywach rozwoju tego rynku w Polsce, jak również o znaczeniu szkoleń we właściwym przygotowaniu franczyzobiorców do prowadzenia działalności gospodarczej. Z ramienia Żabka Polska w wydarzeniu wziął udział dr Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający.

– Projekt Franczyza 2.0. pozwoli zaprezentować te przykłady sieci franczyzowych, które charakteryzuje najwyższa jakość, a ich działalność oparta jest na najlepszych praktykach. Żabka od lat stara się wyznaczać wzorce w tym zakresie. Stawiamy na intensywny rozwój technologii wspierających funkcjonowanie biznesów naszych franczyzobiorców. Prowadzimy wielotorowy cykl szkoleń wzmacniający kluczowe kompetencje przedsiębiorców i działamy w oparciu o dobrze przemyślaną strategię, która pozwala odnosić sukcesy nie tyle samej sieci, co wszystkim działającym w jej ramach. Mam nadzieję, że Projekt Franczyza 2.0 przyczyni się do jeszcze większej popularyzacji tego modelu –podkreśla dr Adam Manikowski.

Aktywność Żabka Polska w ramach Franczyzy 2.0. potrwa przez cały rok. Autorką i inicjatorką projektu jest Monika Ferreira, Founding Partner i Doradca Strategiczny w I’GS In Good Strategy.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny