W Żabce wierzymy, że życie ludzi w przyszłości zależy od każdej małej decyzji podjętej tu i teraz. Jednocześnie mamy świadomość tego, że razem możemy więcej. Mając 2,5 mln klientów dziennie, współpracując z 5000 franczyzobiorców oraz kilkoma tysiącami pracowników, mamy ogromną moc, by codziennymi decyzjami zmieniać świat na lepszy. Dlatego w naszej codziennej działalności realizację strategicznych priorytetów łączymy ze zrównoważonym rozwojem. Satysfakcja całego zespołu, zadowolenie każdego klienta, troska o lokalne społeczności i środowisko naturalne to filary naszej działalności w obszarze społecznej odpowiedzialności. Zdecydowaliśmy się przyłączyć do United Nations Global Compact, bo mamy wspólny cel – działanie dla dobra naszej planety. Będąc członkiem United Nations Global Compact, możemy dzielić się i wymieniać doświadczeniami z innymi firmami i wspólnie budować lepszą przyszłość – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

– Z tak skomplikowanymi wyzwaniami jak kryzys klimatycznym, zanieczyszczenia powietrza, czy problem z nadmierną ilością odpadów plastikowych nie poradzimy sobie sami. Niezbędne są działania globalne i te podejmowane lokalnie we wszystkich krajach świata. Bardzo dużo możemy osiągnąć mądrze zarządzając łańcuchem dostaw, roztropnie planując działania i prowadząc je w oparciu o takie koncepcje jak gospodarka o obiegu zamkniętym, czy planowanie sieci logistycznych. Nasze wspólne zobowiązanie to pełne wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Porozumień Paryskich. Nie uda się to bez sektora prywatnego. Właśnie w tym celu 20 lat temu w ramach ONZ powstało United Nations Global Compact, by koordynować tę współpracę i tak ukierunkowywać działania sektora prywatnego, żeby nie tylko nie był bierny, czy żeby nie szkodził, ale żeby stał się częścią rozwiązania i zabezpieczył nasz wspólny dom dla tych pokoleń, które dopiero nadejdą – mówi Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland.

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrzesza ponad 11,5 tys. największych firm oraz 3,5 tys. instytucji ze 156 krajów świata. Poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi, UNGC wspiera rozpowszechnienie 10 uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz  realizację generalnych celów ONZ, w tym 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Żabka dołączywszy do UNGC, zyskała pełen dostęp do zasobów Global Compact Network oraz możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie krajowym, co oznacza aktywne uczestniczenie w szeregu spotkań, programach, inicjatywach, konferencjach i publikacjach oraz pełne wsparcie ze strony UN Global Compact Network Poland.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny