– Odpowiedzialnie podchodzimy do sprzedaży alkoholu w naszej sieci, dlatego w związku z utrudnioną przez sprzedawców oceną wieku klientów noszących maseczki, wystartowaliśmy z kampanią „Maseczka nie zmienia wieku. W Żabce alkohol sprzedajemy odpowiedzialnie!”. W ramach tego projektu przypominamy naszym franczyzobiorcom i pracownikom sklepów o obowiązujących przepisach i angażujemy ich w temat właściwego postępowania wobec niepełnoletnich klientów, którzy chcieliby kupić alkohol w naszej sieci – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu firmy Żabka Polska.

W ramach kampanii Żabka przygotowała dla franczyzobiorców i pracowników sklepów specjalne ulotki. Sprzedawcy znajdą w nich wskazówki ułatwiające asertywną odmowę sprzedaży alkoholu nieletnim i zasady dotyczące egzekwowania okazania dowodu przez kupujących. Sieć zachęca także do noszenia przez personel sklepów specjalnych przypinek z hasłem kampanii. Plakietki przyczepione w widocznym miejscu koszulki czy polaru mają sygnalizować klientom, że sprzedawcy są świadomi problemu identyfikacji wieku kupujących, wynikającego z noszenia maseczek i pomimo tych trudności nie sprzedają alkoholu osobom nieuprawnionym.

Sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18. roku życia jest w Polsce przestępstwem. Mimo to alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną i dostępną używką wśród niepełnoletniej młodzieży.

Życie towarzyskie nastolatków w ostatnich tygodniach trochę się zmieniło, ale bynajmniej… nie stanęło w miejscu. Wspólne imprezowanie stało się jednym ze sposobów „oswajania” pandemii i odreagowywania lęków. Mam 16-letniego syna i często ze sobą rozmawiamy. Zakup alkoholu przez osobę w jego wieku nie stanowi żadnego problemu, wystarczy maseczka na twarzy i już nikt nie pyta o dowód. Młodzież szybko to zrozumiała i chętnie z tego korzysta. W tej sytuacji to dorośli, a nie młodzież powinni okazać się dojrzałością i odpowiedzialnością. Choć prawo wcale się nie zmieniło, to wielu sprzedawców poczuło się „zwolnionych” ze swoich obowiązków. Tym bardziej należy docenić działania na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, jakie właśnie teraz, w okresie pandemii, podejmuje sieć Żabka. Jako rodzic bardzo to doceniam i z uznaniem odnoszę się do rzetelnych sprzedawców, którzy pamiętają, aby zawsze prosić o dowód, gdy młodo wyglądający chłopak lub dziewczyna chcą kupić alkohol – mówi Bogusław Prajsner, socjolog, badacz społeczny, szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim, były wicedyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Żabka od lat wspiera swoich franczyzobiorców w realizacji obowiązku odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Sieć regularnie szkoli osoby prowadzące sklepy w zakresie przepisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przygotowała także szkolenia na platformę e-learningową, dzięki którym franczyzobiorcy mogą również przeszkolić swoich pracowników. Szkolenia zawierają filmy i animacje uczące asertywnych zachowań w sytuacjach próby kupna alkoholu przez osoby nieuprawnione. W sklepach Żabka przy nabijaniu alkoholu na paragon, na ekranie kasy sprzedawcy wyświetla się komunikat przypominający o konieczności potwierdzenia pełnoletności klienta.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny