– Jako największa sieć sklepów convenience w kraju, jesteśmy świadomi odpowiedzialności spoczywającej na nas, jako dostawcy produktów spożywczych. Bardzo ważne dla nas jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów spożywczych, oferowanych w sklepach naszej sieci. Utrzymanie certyfikatów ISO w wyniku audytów niezależnej, międzynarodowej jednostki certyfikującej są dowodem potwierdzającym efektywność wprowadzonych przez nas systemów i konsekwentnych działań naszej firmy, mających na celu stałe udoskonalanie procesów, składających się na zakup, magazynowanie i dystrybucję produktów najwyższej jakości. Nasi Klienci darzą nas zaufaniem, my możemy dać im gwarancję jakości sprzedawanych przez nas produktów– mówi Przemysław Kijewski, Dyrektor ds. Operacyjnych w firmie Żabka Polska.

Żabka Polska po raz kolejny udowodniła, że spełnia wysokie wymagania międzynarodowych standardów ISO 22000:2018 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności), ISO 14001:2015 (System Zarządzania Środowiskowego) oraz ISO 45001:2018 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i higiena pracy).Potwierdziły to wyniki audytów nadzoru i audytu recertyfikującego w zakresie spełnienia wymagań norm, które miały miejsce na początkumarca br.

Audyty w Żabce przeprowadziła wiodąca Jednostka Certyfikująca w Polsce TÜV NORD Polska, działająca w ponad 70 krajach świata od ponad 150 lat. Pięcioosobowy zespół audytorów prowadził weryfikacje we wszystkich lokalizacjach Żabki zgłoszonych do certyfikacji. Utrzymanie certyfikatów to efekt nowoczesnego zarządzania i zaangażowania w Zintegrowany System Zarządzania zarówno kierownictwa, jak również pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych. Świadczy także o profesjonalizmie wykonywanych działań oraz ciągłym dążeniu do podwyższania standardów bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zintegrowany System Zarządzania w firmie Żabka Polska obejmuje magazynowanie i dystrybucję w warunkach kontrolowanych przetworzonych i nieprzetworzonych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego oraz wprowadzanie i rozwój produktów marki własnej. System ma na celu zagwarantowanie konsumentom odpowiedniej jakości i świeżości sprzedawanych przez sieć Żabka produktów.

W ramach systemu Żabka podejmuje szereg działań, są to m.in. kontrole produktów, obejmujące testy zarówno laboratoryjne, jak i sensoryczne, audyty wewnętrzne i zewnętrzne u dostawców, w tym dostawców marek własnych, audyty jakościowe i higieniczne w sklepach Żabka. Wszystko po to, aby zapewnić odpowiednią jakość produktów. Firma z uwagą analizuje zgłaszane przez klientów reklamacje, wdrażając i analizując jednocześnie skuteczność wprowadzanych przez siebie działań naprawczych i zapobiegawczych.

Jedną z nowości wprowadzonych na przełomie roku 2020 i 2021 w całej sieci Żabka, mających na celu dbałość o jakość sprzedawanej żywności, jest system kodów GS1 DataBar. Nowe rozwiązanie stosowane jest obecnie na części produktów  z kategorii szybkie przekąski i dania gotowe z portfolio Żabki. Rozwiązanie to daje możliwość rozróżnienia w systemie towaru pełnowartościowego, przeterminowanego i terminującego się niebawem. System uniemożliwia klientowi przypadkowy zakup towaru przeterminowanego, blokując jego sprzedaż przy kasie.

Żabka od lat przykłada ogromną wagę do ograniczania zużycia zasobów naturalnych, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i ochrony bioróżnorodności. Jednymi z działań z tego zakresu jest wdrożony przez Żabkę test Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz współpraca z Żywiec Zdrój dotycząca selektywnej zbiórki opakowań po napojach (PET i ALU). Zebrane wspólnie z Klientami i Franczyzobiorcami butelki, Żabka przekazuje do  stworzenia nowych opakowań wody Od Nowa, przyczyniając się do dawania surowcom drugiego życia i zamknięcia obiegu plastiku.  Troska o drugie życie opakowań to w Żabce również program „Naturalnie razem”, w który zaangażowało się ponad 4 tys. sklepów Żabka i wszystkie centra logistyczne. W 2020 r. dzięki klientom, franczyzobiorcom i pracownikom Żabki do odzysku trafiło w ten sposób ponad 10,6 tys. ton papieru i kartonów oraz ponad 1,6 tys. ton tworzyw sztucznych.

Dla jeszcze większego bezpieczeństwa pracowników jak również firm współpracujących z Żabką, w 2020 roku firma wdrożyła rozwiązania techniczne i organizacyjne zgodne z normą ISO 45001, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy firm zewnętrznych w obiektach Żabka Polska. Na wózkach podnośnikowych zamontowane zostały systemy, które automatycznie wyznaczają strefy niebezpieczne pracy wózka. W każdej ze swoich lokalizacji przy aktywnym udziale pracowników, Żabka utworzyła również „Grupy Ratownicze”, które zostały przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy. Zdając sobie sprawę jak ważny jest zdrowy tryb życia, Żabka przeprowadziła również szereg szkoleń profilaktycznych promujących prozdrowotne zachowania dla wszystkich chętnych pracowników.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny