Ważny element stanowią zabezpieczenia finansowe, zwiększające bezpieczeństwo obu partnerów biznesowych: franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy. Popularną i powszechnie stosowaną metodą w celu zabezpieczenia umowy kredytowej lub pożyczki oraz umów finansowych zawieranych między partnerami biznesowymi jest weksel.

W Żabce możliwy jest wybór pomiędzy kilkoma formami zabezpieczenia w tym: gwarancja bankowa, opłata kaucyjna, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w ramach sieci oraz weksel in blanco. W naszej sieci aż  98 proc. kandydatów na franczyzobiorców wybiera weksel wraz z poręczeniem.

Franczyzobiorca, podejmujący współpracę z siecią, otrzymuje na początek wyposażony w sprzęt i meble, a także zatowarowany sklep – asortyment ten ma odroczony termin płatności, a jego wartość sięga zazwyczaj kilkuset tysięcy złotych, dzięki temu przedsiębiorca nie musi za niego płacić od razu. Weksel in blanco pełni funkcję gwarancyjną i pozwala właśnie m.in. na zakup towarów i niepłacenie za nie od razu.

Użycie weksla określa bliżej deklaracja wekslowa. Po zakończeniu współpracy z siecią, gdy franczyzobiorca nie ma nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Żabki, otrzymuje z powrotem weksel. Jeśli jednak po dokonaniu rozliczenia okaże się, że istnieją jakiekolwiek zobowiązania finansowe, Żabka kontaktuje się z franczyzobiorcą, by je wyjaśnić.

Poprzedni
Następny