Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje we wszystkich lokalizacjach Żabka Polska: w Centrali, 5 centrach logistycznych oraz terminalach własnych i obejmuje magazynowanie i dystrybucję w warunkach kontrolowanych przetworzonych i nieprzetworzonych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego oraz wprowadzanie i rozwój produktów marki własnej. Żabka Polska posiada certyfikat ISO 22000 od 2015 r., ISO 14001 od 2018 r., a ISO 45001 i 50001 od 2019 r. Audyty przeprowadzone w 2020 r. przez zewnętrzną akredytowaną, międzynarodową  jednostkę TUV NORD potwierdziły wysokie standardy w zakresie dbałości o jakość produktów dostarczanych do sklepów na każdym etapie łańcucha dostaw oraz systematyczne doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, energią oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów spożywczych oferowanych w naszej sieci jest dla nas priorytetem. Zdajemy sobie sprawę, że gwarancja jakości asortymentu skutkuje zaufaniem naszych klientów. Spełniając wymagania normy ISO 22000:2005, wiemy, co się dzieje z produktem na każdym etapie – od jego produkcji do sprzedaży w sklepie. Gwarantujemy zapewnienie odpowiednich parametrów produktów i procesów od momentu wytworzenia, poprzez  magazynowanie i ich transport do sklepów – mówi Joanna Kasowska, Dyrektor ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem Żabka Polska.

W obliczu obecnej sytuacji, w której znalazł się rynek, czyli w warunkach zwiększonego narażenia na czynniki chorobotwórcze, bardziej niż kiedykolwiek ważne stało się zapewnienie bezpiecznego i wydajnego łańcucha dostaw żywności.

Zdaję sobie sprawę, że branża spożywcza spotyka się z wieloma trudnościami i naciskami, dlatego zintegrowane podejście jest tutaj ogromnym wsparciem dla naszych klientów. Czas kryzysu to również czas na refleksje, wyciągnięcie wniosków i podejmowanie działań. Właśnie w ten sposób rozwija się nasza współpraca z siecią Żabka – mówi Aneta Sikorska, Dyrektor Pionu Certyfikacji Żywności w TÜV NORD Polska.

Z kolei uzyskana przez Żabkę certyfikacja systemu ISO 14001:2015 potwierdza wypełnianie międzynarodowych standardów w zakresie ochrony środowiska, które obejmują także szkolenia i zwiększanie świadomości ekologicznej nie tylko wśród pracowników, ale także klientów. Żabka Polska regularnie podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska, zmierzające do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń czy ochrony bioróżnorodności. Wśród nich są m.in. segregacja odpadów czy eliminacja oleju palmowego w portfolio produktów marki własnej lub pozyskiwanie go ze źródeł certyfikowanych, co zapobiega wycince lasów tropikalnych. Sieć wdrożyła również w pełni zautomatyzowany system zarządzania transportem, który pozwala na lepsze zarządzanie flotą, skuteczniejsze wykorzystanie środków transportowych, skrócenie tras kierowców dystrybucyjnych, a co za tym idzie zmniejszenie ilości zużywanego paliwa czy ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Żabka zmniejsza emisję poprzez zastosowanie bardziej ekologicznych czynników chłodniczych w lodówkach i mroźniach sklepowych.

Spełnienie normy ISO 45001:2018 oznacza działanie w wielu obszarach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. – Poprawiamy bezpieczeństwo pracy w magazynach poprzez wyznaczenie ciągów     komunikacyjnych dla pieszych oraz wózków, zamontowaliśmy systemy zabezpieczające przed upadkiem palet z regałów wysokiego składu, wdrożyliśmy system bezpiecznego załadunku. Oczywiście jedną z najważniejszych rzeczy w podnoszeniu bezpieczeństwa i higieny pracy jest świadomość naszych pracowników, dlatego dokształcamy się okresowo, przypominając o przepisach i zasadach BHP, przeprowadzamy warsztaty w zakresie zdrowego trybu życia czy organizujemy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy – dodaje Joanna Kasowska, Dyrektor ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem Żabka Polska.

Dążąc do redukcji zużycia energii, Żabka Polska wdrożyła w organizacji system Zarządzania Energią ISO 50001, który swoim zakresem obejmuje również jednostki handlowe. Standard zapewnia stałe zwiększanie efektywności energetycznej, optymalizację efektywności energetycznej i zużycia energii, przez co ma również wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Istnieje wiele korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji ISO 50001, m.in.:

  • zmniejszenie wydatków związanych z wykorzystaniem energii,
  • wydłużenie żywotności działania urządzeń,
  • ograniczenie liczby awarii,
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
  • budowanie wiarygodności i zadowolenia klientów poprzez odpowiedzialność społeczną i prośrodowiskową.

– Zarządzanie energią jest obecnie ważnym elementem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Odpowiednie podejście, oparte na normie ISO 50001, gwarantuje uzyskanie założonych efektów. Nie tylko tych ekonomicznych, ale także w zakresie świadomości pracowników i franczyzobiorców, czego doświadczyliśmy i tym razem – mówi Mariusz Gołąb, Product Manager ds. Ochrony Środowiska TÜV NORD Polska.

Dbając o komfort pracy swoich franczyzobiorców, Żabka stara się też automatyzować procesy związane z efektywnością energetyczną, aby ich odciążyć. Dlatego sieć wdrożyła na zapleczach sklepów czujniki ruchu, zintegrowane z działaniem oświetlenia.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny