Zaangażowanie Spółki w bezpośrednie wsparcie instytucji

 • Zadeklarowaliśmy 4,5 mln złotychna działania związane z zagrożeniem epidemicznym. Zwróciliśmy się w tej sprawie w oficjalnym liście do Premiera RP, deklarując pełne wsparcie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Polakom.
 • Przeznaczyliśmy 2 mln złotychna zakup testów w kierunku SARS-CoV-2, które wykonuje Warsaw Genomics, warszawskie laboratorium specjalizujące się w diagnostyce genetycznej. Dzięki wsparciu m.in. ze strony naszej firmy, polskie szpitale i placówki medyczne mogą bezpłatnie zlecić testy na obecność koronawirusa u pacjentów.
 • Prowadzimy dostawy dlaPoznańskiego Centrum Sanitarno-Epidemiologicznego, któremu codziennie dowozimy kanapki i dania gotowe dla pracujących praktycznie bez przerwy laborantów badających próbki testów i całego personelu Sanepidu. Zrealizowaliśmy także pierwsze dostawy wody, napojów energetycznych i batonów proteinowych dla pracowników poznańskich szpitali zakaźnych i kierowców karetek pogotowia. Działania te podejmujemy we współpracy z Urzędem Miasta i społecznością lokalną.
 • Wspólnie z użytkownikami aplikacji żappka zebraliśmy ponad 2 mln złotych na pomoc 16 regionalnym szpitalom zakaźnym. Akcja polega na wymianie punktów, czyli tzw. żappsów, na jedną z pięciu cegiełek w przedziale od 50 do 4000 żappsów, które po podwojeniu oznaczają przekazanie pomocy finansowej w przedziale od 1 do 100 złotych. Żappsy na wsparcie szpitali można przekazywać do końca maja br.
 • Dołączyliśmy do grona partnerów rozwoju systemuWsparcieDlaSzpitala.pl. Przez ostatni miesiąc trzydziestoosobowy zespół programistów i naukowców stworzył i rozwinął ogólnopolski system wsparcia społecznego szpitali, który objął już 236 szpitali ze 135 miast Polski. Na stronie www.wsparciedlaszpitala.pl darczyńcy mogą błyskawicznie sprawdzić aktualne potrzeby szpitali i zadeklarować pomoc. Dzięki wsparciu ze strony Żabka Polska i grupy innych przedsiębiorstw, możliwe będzie opracowanie nowych, ważnych funkcjonalności systemu.

Zmiany w sklepach

 • Prowadzimy dostawy maseczek ochronnych przeznaczonych do sprzedaży dla klientów, dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, łącznie rozdystrybuujemy ok. 30 mln maseczek.
 • Dystrybuując maseczki, Żabka Polska oraz franczyzobiorcy zrezygnowali całkowicie z zysku, oferując klientom towar po cenie zakupu.
 • Dostosowaliśmy funkcjonowanie naszych sklepów zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi sieci handlowych.
 • W związku z wprowadzeniem dodatkowych środków ostrożności, każda osoba przebywająca w przestrzeni publicznej, w tym w sklepie, ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy odzieży, maski lub maseczki.
 • Między klientami zachowana jest bezpieczna odległość 1,5-2m, na każde 15 m2 powierzchni sali sprzedaży przypadać może jeden klient. O ograniczeniu informuje plakat przy wejściu.   
 • Mimo trudności rynkowych, systematycznie dystrybuujemy dostawy środków dezynfekujących do sklepów. Opracowaliśmy również procedurę tworzenia środka dezynfekującego przez franczyzobiorcę we własnym zakresie na bazie spirytusu.
 • Równolegle do środków dezynfekujących dystrybuujemy do sklepów rękawiczki lateksowe. Franczyzobiorcom przekazujemy także rękawice oraz woreczki foliowe. Zgodnie z wytycznymi, są one także dostępne dla klientów i umieszczone przy wejściu do sklepu razem ze środkami do dezynfekcji.
 • Wspólnie z franczyzobiorcami opracowaliśmy model szyby ochronnej z pleksi, którą dostarczyliśmy do wszystkich sklepów.
 • Zaopatrujemy naszych franczyzobiorców, pracowników sklepów oraz kadrę terenową w przyłbice ochronne, przeznaczone do noszenia przez osoby mające kontakt z klientami.
 • Z myślą o pracownikach oraz franczyzobiorcach, którzy nie pracują w przyłbicach, rozpoczęliśmy dystrybucję jednorazowych maseczek ochronnych do sklepów, zaopatrzyliśmy sklepy także w maseczki wielokrotnego użytku.
 • Zaostrzyliśmy reżim sanitarny w sklepach. Zgodnie z rozporządzeniem, dezynfekcja blatu kasowego przeprowadzana co godzinę, podobnie terminala płatniczego czy skanera – umożliwiliśmy klientom samodzielne skanowanie produktów. Pozostałe powierzchnie dotykowe, w tym osłony pleksi czy klamki są regularnie dezynfekowane.
 • Przeorganizowaliśmy usługę odbioru i nadawania paczek. Teraz podczas przyjmowania i wydawania przesyłek kurierowi, obsługa sklepu nie ma konieczności poświadczania tej czynności podpisem na urządzeniu mobilnym przewoźnika czy na dokumentach przewozowych. Z kolei nasi partnerzy zapewnili nas o przestrzeganiu zasad dezynfekcji i dostosowali się w pełni do wszelkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Przygotowaliśmy i dystrybuujemy materiały dla klientów, w których podkreślamy znaczenie zachowania zasad higieny podczas zakupu produktów sprzedawanych bez opakowania, jak pieczywo, warzywa czy owoce.
 • Naszym franczyzobiorcom przesłaliśmy pakiet informacji obejmujący m.in. plakaty i ulotki dla klientów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania czy kontakty do Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Aktualne informacje przesyłamy franczyzobiorcom codziennie, podkreślamy także jak ważne jest zachowanie wszystkich zaleceń.
 • Gorące napoje i przekąski dostępne w Żabka Cafe sprzedawane są obecnie jedynie na wynos. Wprowadziliśmy nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące sposobu ich pakowania.
 • Franczyzobiorcy otrzymują subwencje finansowe z myślą o przystosowaniu placówek do nowych, wynikających z zagrożenia koronawirusem, warunków.  

Dostosowanie logistyki

 • Mamy zapewniony ciąg logistyczny. Ponadto, opracowaliśmy różne scenariusze w ramach obowiązującego w sieci Planu Ciągłości Działania, co pozwala sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje. Zamierzamy koncentrować się na kluczowych grupach asortymentowych, które są obecnie kupowane przez klientów, w tym pieczywie. Dodatkowo, wprowadziliśmy do oferty mrożone pieczywo do samodzielnego wypieku przez klientów w domu.
 • Zapasy asortymentowe w naszych centrach logistycznych odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu. Na bieżąco realizujemy także zwiększone dostawy do franczyzobiorców.
 • W centrali i centrach logistycznych oraz terminalach podwyższyliśmy reżimy higieniczne oraz wprowadziliśmy dodatkowe postanowienia w Regulaminach Obiektu.
 • Wstrzymaliśmy dostawy realizowane bezpośrednio i związane z przemieszczaniem się osób z regionów objętych rekomendacją wstrzymania podróży przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 • Opracowaliśmy scenariusze na wypadek np. konieczności wyłączenia części centrów logistycznych czy pracy zdalnej pracowników.
 • Przeprowadziliśmy próbę kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń magazynowych i biurowych na terenie centrów logistycznych celem sprawdzenia, jak sprawnie i w jakim czasie jesteśmy w stanie dokonać dezynfekcji pomieszczeń magazynowych w przypadku pojawienia się realnego zagrożenia.
 • W centrali oraz centrach logistycznych dostosowaliśmy procedurę przyjęcia przesyłek.
 • Otrzymaliśmy zapewnienie od naszych dostawców o przestrzeganiu przez nich najwyższych standardów higienicznych na każdym etapie wytwarzania oraz dystrybucji asortymentu dostarczanego do sieci Żabka Polska opierając się na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz WHO, a także wzmożonej kontroli ich pracowników przed przystąpieniem do pracy.
 • Dostosowaliśmy transport pracowników do Centrów Logistycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przewozu pracowników i udostępniliśmy im większe autobusy.

Reorganizacja pracy

 • Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dużych skupisk ludzi w jednym miejscu, ok. 90% pracowników biurowych pracuje  w trybie home office.  Nadal jednak w każdym dziale pracują w ramach dyżurów pracownicy na miejscu, łącznie z managerami poszczególnych działów i zarządem firmy. System pracy jest jednorodny, niezależny od pełnionych stanowisk. Jest to możliwe dzięki stworzonej platformy komunikacji dla pracowników pracujących poza biurem.
 • Zmieniliśmy cały proces rozmów z kandydatami na franczyzobiorców, które odbywają się w ramach wideo konferencji. Część szkoleń odbywa się w ramach e-learningu.
 • Opracowaliśmy i dostarczyliśmy naszym pracownikom w centrali i terenie, kadrze zarządzającej w centrach logistycznych oraz franczyzobiorcom komunikaty uwzględniające zalecenia WHO w kwestii COVID-19.
 • Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wyjazdów służbowych do krajów i miejsc, w których istnieje możliwość zarażenia się koronawirusem i wdrożyliśmy w całej organizacji nową procedurę w tym zakresie.
 • Wprowadziliśmy ograniczenie dotyczące spotkań wewnętrznych.
 • Zamknęliśmy kantynę w centrali firmy.
 • Zaleciliśmy pracownikom, którzy zdecydowali się na pracę w centrali na używanie urządzeń do tele i video konferencji.
 • Środki dezynfekcyjne dla pracowników są dostępne dla wszystkich pracowników od początku marca, dodatkowo w wyznaczonych obszarach zostały udostępnione rękawiczki.
 • We wszystkich obszarach biura, szatniach oraz stołówkach został wprowadzony fizyczny lub czasowy rozdział pracowników. Pracownicy przestrzegają zachowania między sobą 1,5 m odstępu.
 • Obecnie w trybie ciągłym sprawdzamy komunikaty instytucji prowadzących działania informacyjne w kwestii koronawirusa (m.in. GIS, WHO, MZ).
 • Obserwujemy przebieg wydarzeń i analizujemy różne scenariusze. Nasze działania w pełni dostosowujemy do zapisów specustawy oraz wytycznych odpowiednich organów dotyczących sieci handlowych. 
Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny