Decyzja firmy  to sygnał, że departament personalny powinien być jeszcze aktywniej włączony w procesy decyzyjne firmy, a zarządzanie zespołem i budowanie przewagi konkurencyjnej w tym obszarze będzie odgrywać coraz większą rolę w długoterminowym sukcesie firmy. Jolanta Bańczerowska  zainicjowała rozwój wielu rozwiązań personalnych, bez których dzisiaj już nikt z nas nie wyobraża sobie pracy w Żabce. Wchodzimy w etap, w którym rynek pracownika i nowych technologii zmienia się w tempie znacznie szybszym, niż kiedykolwiek wcześniej i kluczowym zadaniem jest przygotowanie organizacji i pracowników do związanych z tym wyzwań. Gratuluję Jolancie nowego stanowiska, wierzę, że wspólnie osiągniemy jeszcze więcej  – podkreśla Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

Żabka Polska od 4 lat przechodzi proces zmian – między innymi poprzez remodeling sklepów i zmianę modelu franczyzowego. Rozwój sieci w bardzo dużym stopniu zależy od wprowadzania najlepszych rozwiązań dla klientów i franczyzobiorców.  Odnoszone sukcesy nie byłyby możliwe bez bardzo dużego zaangażowania pracowników Żabki. Ambitne plany na przyszłość oraz wciąż rosnąca skala biznesu powodują, że kluczowa staje się umiejętność przyciągania najlepszych, kształtowania odpowiednich relacji w firmie i przygotowywania organizacji na dalszy rozwój. Między innymi dlatego Rada Nadzorcza zdecydowała się włączyć do Zarządu spółki Jolantę Bańczerowską, która od 2016 roku odpowiadała za kwestie personalne w Żabce.

Jolanta Bańczerowska zainicjowała rozwój wielu rozwiązań personalnych, m.in. budowę nowoczesnych i wiarygodnych procesów rekrutacyjnych, systemów płacowych i premiowych. Dążyła do wypracowania zmienionej kultury organizacyjnej na bardziej otwartą i przyjazną pracownikom, została także stworzona misja, wizja i wartości firmy, które są podstawą działania Żabki i wyróżniają firmę na rynku. Z powodzeniem buduje angażujące środowisko pracy.

Żabka wspiera swoich pracowników i franczyzobiorców na wielu płaszczyznach. O ich potrzeby szkoleniowe dba m.in. Akademia Żabki. To program umożliwiający doskonalenie rozwoju pracowników i współpracowników.To również platformy e-learningowe dla pracowników i franczyzobiorców, szkolenia specjalistyczne, dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych, a także Półroczny Program Szkoleń Onboardingowych.

Jolanta Bańczerowska objęła stanowisko w kwietniu br.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny