Założeniem cyklu webinarów jest przybliżenie przez przedstawicieli sieci, jak i samych franczyzobiorców, szczegółów współpracy z Żabką. Celem jest także omówienie korzyści prowadzenia własnego biznesu pod znanym szyldem, ale i codziennych wyzwań indywidualnego przedsiębiorcy działającego w branży retail. Każdy odcinek cyklu dotyczyć będzie określonej tematyki związanej z rozpoczęciem franczyzy z Żabką:

  • I Moje spotkanie z franczyzą – czyli jak zacząć współpracę z Żabką

Podczas webinaru zaprezentowane zostaną sylwetki franczyzobiorców prowadzących swoje sklepy. Opowiedzą oni o początkach współpracy, co ich przekonało do oferty sieci oraz o tym, jak odnaleźli się w roli przedsiębiorcy.

  • II Szkolenie i wdrożenie krok po kroku

To webinar dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak wygląda proces wdrożenia do sieci, jak Żabka przygotowuje do roli franczyzobiorcy, omówiony zostanie zakres i tematyka szkoleń oraz jak wygląda przygotowanie sklepu do otwarcia.

  • III Dzień z życia franczyzobiorcy – o wyzwaniach i wsparciu sieci

Osoby zainteresowane franczyzą zapoznają się z wyzwaniami dnia codziennego. Dowiedzą się, na jakie wsparcie ze strony sieci mogą liczyć, a także z jakich narzędzi i nowoczesnych rozwiązań ułatwiających zarządzane sklepem mogą codziennie korzystać.

  • IV O finansach we franczyzie

Ostatni webinar będzie poświęconym finansom –  na czym zarabia franczyzobiorca, jak dbać o poszczególne obszary, jakie są koszty prowadzenia działalności, jakie wydatki musi ponieść franczyzobiorca, a jakie leżą stronie sieci.  Ponadto uczestnicy poznają różne formaty sklepów, dowiedzą się ilu pracowników muszą zatrudniać by biznes dobrze funkcjonował oraz usłyszą o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym jakim jest polisa na biznes.

Webinary będą prowadzone w formie online za pośrednictwem platformy Get Response i odbędą się w cyklu cotygodniowym w okresie 7-29 września br., o godz. 11:00. Szczegóły oraz zapisy znajdują się na stronie https://franczyza.webinary.zabka.pl/landing/cyklwebinarowzzabka lub www.zabka.pl/franczyza.

Bliższe informacje nt. franczyzy z siecią Żabka, w tym korzyści ze współpracy oraz  procesu rekrutacji można znaleźć na: https://www.zabka.pl/franczyza

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny