Powrót

Obserwujemy rozwój sytuacji związanej z COVID-19. Nasze działania na bieżąco dostosowujemy m.in. do instrukcji przekazanych przez NFZ i zaleceń WHO oraz zapisów specustawy. Rozpoczęliśmy szereg działań wobec naszych pracowników i partnerów, a w trybie codziennym pracuje zespół koordynacyjny odpowiedzialny za współpracę wszystkich działów w zakresie prewencji.

Informujemy, że podjęliśmy m.in. poniższe kroki:

 • Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu standardowych godzin funkcjonowania sklepów, które będą otwarte od godz. 7:00 do 22:00. Skrócenie godzin otwarcia placówek obowiązuje do odwołania.
 • Dystrybuujemy dostawy środków dezynfekujących oraz rękawiczek, które nieodpłatnie przekazujemy naszym franczyzobiorcom.
 • W celu ograniczenia gromadzenia się osób w placówkach, wprowadziliśmy instrukcję umożliwiającą franczyzobiorcom określanie liczby osób przebywających w jednym czasie w sklepie.
 • Gorące napoje i przekąski dostępne w Żabka Cafe sprzedawane są obecnie jedynie na wynos.
 • Przygotowujemy i już dystrybuujemy dodatkowe wyposażenie w formie przegrody pleksi, które umożliwia dodatkową ochronę i oddziela kasjerów od klientów.
 • Wstrzymaliśmy dostawy realizowane bezpośrednio i związane z przemieszczaniem się osób z regionów objętych rekomendacją wstrzymania podróży przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 • Wprowadziliśmy regularne spotkania zespołu koordynacyjnego w trybie codziennym.
 • Możemy potwierdzić, że jako sieć mamy zapewniony ciąg logistyczny. Ponadto, opracowaliśmy różne scenariusze w ramach obowiązującego w sieci Planu Ciągłości Działania, co pozwala sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje. Zamierzamy koncentrować się na kluczowych grupach asortymentowych, które są obecnie kupowane przez klientów. Zapasy asortymentowe w naszych centrach logistycznych odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu. Na bieżąco realizujemy także zwiększone dostawy do franczyzobiorców.
 • W centrali i centrach logistycznych oraz terminalach podwyższyliśmy reżimy higieniczne oraz wprowadziliśmy dodatkowe postanowienia w Regulaminach Obiektu.
 • Dostosowaliśmy funkcjonowanie naszych sklepów zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju
  i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi sieci handlowych.
 • Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dużych skupisk ludzi w jednym miejscu, ok. 90% pracowników biurowych pracuje  w trybie home office.  Nadal jednak w każdym dziale pracują w ramach dyżurów pracownicy na miejscu, łącznie z managerami poszczególnych działów i zarządem firmy. System pracy jest jednorodny, niezależny od pełnionych stanowisk. Jest to możliwe dzięki stworzonej platformy komunikacji dla pracowników pracujących poza biurem.
 • Przygotowaliśmy materiały dla klientów, w której podkreślamy znaczenia zachowania zasad higieny podczas zakupu produktów sprzedawanych bez opakowania, jak pieczywo, warzywa czy owoce.
 • Naszym franczyzobiorcom przesłaliśmy pakiet informacji obejmujący m.in. plakaty i ulotki dla klientów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania czy kontakty do Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • Otrzymaliśmy zapewnienie od naszych dostawców o przestrzeganiu przez nich najwyższych standardów higienicznych na każdym etapie wytwarzania oraz dystrybucji asortymentu dostarczanego do sieci Żabka Polska opierając się na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz WHO, a także wzmożonej kontroli ich pracowników przed przystąpieniem do pracy.
 • Opracowaliśmy i dostarczyliśmy naszym pracownikom w centrali i terenie, kadrze zarządzającej w centrach logistycznych oraz franczyzobiorcom komunikaty uwzględniające zalecenia WHO w kwestii COVID-19.
 • Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wyjazdów służbowych do krajów i miejsc, w których istnieje możliwość zarażenia się koronawirusem i wdrożyliśmy w całej organizacji nową procedurę w tym zakresie.
 • Opracowaliśmy scenariusze na wypadek np. konieczności wyłączenia części centrów logistycznych czy pracy zdalnej pracowników.
 • Wprowadziliśmy ograniczenie dotyczące spotkań wewnętrznych.
 • Zamknęliśmy kantynę w centrali firmy na najbliższe 14 dni.
 • Zaleciliśmy pracownikom, którzy zdecydowali się na pracę w centrali na używanie urządzeń do tele i video konferencji.
 • Obecnie w trybie ciągłym sprawdzamy komunikaty instytucji prowadzących działania informacyjne w kwestii koronawirusa (m.in. GIS, WHO, MZ).
 • Obserwujemy przebieg wydarzeń i analizujemy różne scenariusze. Nasze działania w pełni dostosowujemy do zapisów specustawy oraz wytycznych odpowiednich organów dotyczących sieci handlowych. 
​Żabka w specjalnym spocie podkreśla jak ważne są bezpieczne zakupy

Pobierz notkę prasową