Powrót

Żabka Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, podejmuje szereg działań na rzecz ochrony planety. Zalicza się do nich eliminacja oleju palmowego ze składów produktów marek własnych oraz zwiększanie świadomości i wiedzy konsumentów na temat jego wpływu na środowisko. W związku z przypadającym 1 lutego Dniem Bez Oleju Palmowego, sieć należąca do Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego przypomina o znaczeniu redukcji jego użycia w produkcji i o zrównoważonych źródłach jego pozyskiwania.

Rok 2019 był przełomowy dla Żabki w kwestii redukcji wykorzystania oleju palmowego. Został całkowicie usunięty ze składów wszystkich produktów marek własnych, m.in. dań gotowych Szamamm, Dobra Karma czy przekąsek HAPS. Ponadto sieć przystąpiła do Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, gdzie jej przedstawiciele, jako aktywni członkowie grup roboczych, pracują m.in. nad zwiększaniem w Polsce świadomości dotyczącej wykorzystywania oleju palmowego ze zrównoważonych źródeł.

Olej palmowy na masową skalę uzyskuje się z miąższu owoców lub nasion palmy oleistej. Podczas procesu produkcji wycinane są hektary lasów tropikalnych, będących siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt, także zagrożonych wyginięciem, m.in. orangutanów. Wylesianie nie tylko zmniejsza bioróżnorodność lasów deszczowych, ale także przyczynia się do powodzi i tworzenia osuwisk.Obecnie największym światowym producentem oleju palmowego jest Indonezja.

Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego, przypadający 1 lutego, to inicjatywa czeskiej organizacji „Koalice proti palmovému oleji”. Święto pierwszy raz obchodzono w 2016 roku.


Pobierz notkę prasową