Żabka wierzy, że przyszłość zależy od każdej małej decyzji podjętej tu i teraz, dlatego realizuje wiele działań prośrodowiskowych, zachęcając i angażując w nie klientów, pracowników, franczyzobiorców i partnerów biznesowych. Mając świadomość, że odpowiedzialność w biznesie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są podstawą tworzenia finansowej i pozafinansowej wartości organizacji, konsekwentnie powiększa ich zakres. W sposób aktywny i stały dąży do minimalizacji swojego negatywnego wpływu na środowisko, pracując nad zmniejszeniem energochłonności operacji, poszukując nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii, testując innowacyjne zielone technologie oraz zachęcając konsumentów do dokonywania wyborów przyjaznych planecie.

Tygodnik „Polityka”, przyznając sieci po raz kolejny Złoty i Zielony Listek CSR, docenił właśnie tego typu działania, realizowane przez interdyscyplinarny zespół pracowników Żabki.

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI zostały przyznane już po raz dwunasty, na podstawie analizy wypełnionej przez firmy ankiety, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w odniesieniu do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG. W tym roku redakcja po raz drugi nagrodziła też Zielonymi Listkami CSR firmy, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych zmian są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z dostawcami, partnerami biznesowymi, pracownikami i klientami.

Listkom CSR POLITYKI towarzyszył również przegląd inicjatyw wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, firmy zostały poproszone o podzielenie się dobrymi praktykami, które dotyczą Celu 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) oraz Celu 13 (ochrona środowiska naturalnego i klimatu). Żabka została wyróżniona za zamknięcie obiegu surowców w sklepach należących do sieci.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny