Mimo pandemii, w 2020 roku Żabka nie zwolniła tempa. Sieć zakończyła remodeling i otworzyła 1000 nowych sklepów. Ekspansja prowadzona jest wraz z doskonaleniem formatu modern convenience i rozwojem filozofii franczyzocentryczności. Dynamiczny rozwój jest możliwy dzięki odpowiedzialnemu podejściu i wyjątkowej zdolności adaptacji do niespodziewanych zmian. Żabka od lat rozwija się bowiem w oparciu o ideę trzech wzajemnie uzupełniających się transformacji – formatu, cyfrowej oraz integracji odpowiedzialności.

– W ramach Grupy Żabka budujmy ekosystem wygodnych rozwiązań w obszarze modern convenience, które ułatwiają codzienne życie milionom klientów. Misję tę realizujemy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, dbając o ludzi i naszą planetę. To długofalowy kierunek, jaki obraliśmy w ramach przyjętej przez nas strategii odpowiedzialności. Nasze zobowiązania w tym obszarze są ściśle zintegrowane z celami biznesowymi i będą w kolejnych latach wytyczać naszą drogę rozwoju – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Grupy Żabka.

Nie byłoby sukcesu Grupy Żabka bez zespołu pracowników skupionych wokół tych samych wartości. Ich kanon obowiązuje wszystkich, określa, jaką organizacją chce być Żabka i jak chce postępować. Wartości firmy to odpowiedzialność, otwartość, wiarygodność i ambicja. Odpowiedzialność jest wpisana w DNA firmy i definiuje jej misję.

W Żabce udowadniamy, że odpowiedzialne zakupy mogą być proste, szybkie i wygodne. Wierzymy, że nawet drobne codzienne zakupy mogą być częścią zrównoważonego trybu życia, a wielkie zmiany składają się z małych decyzji dokonywanych na co dzień, również w naszych sklepach, przy kasie. Zmieniamy więc asortyment i ułatwiamy zmianę codziennych nawyków zakupowych na lepsze dla klientów i dla Ziemi, a w samych klientach wzmacniamy świadomość wpływu konsumpcji na stan planety. Wierzymy, że przyszłość należy do firm, które rozwijają się w sposób zrównoważony, dbają nie tylko o wynik finansowy, ale także o klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz o środowisko naturalne – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

Priorytety i cele strategii odpowiedzialności

Nowa strategia odpowiedzialności wyznacza dalsze kroki i kierunki działania Żabki, a także określa jej zobowiązania i cele w obszarach odpowiedzialności. Firma tworzy wartość poprzez upraszczanie ludziom życia. Promuje zrównoważony styl życia, ułatwiając konsumentom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze dla nich i dla planety. Chce uczynić zrównoważone wybory oczywistymi i prostymi. Dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu i formacie franczyzy Żabka wspiera rozwój przedsiębiorczości, a poprzez współpracę z partnerami biznesowymi, w tym dostawcami oraz lokalnymi społecznościami, pozytywnie wpływa na otoczenie. Działania w obszarze społecznej i środowiskowej odpowiedzialności rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową. Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności.

Cele, które stawia przed sobą Żabka na najbliższe lata, to m.in.: zwiększenie poziomu satysfakcji klientów tak, aby Żabka była ich pierwszym wyborem; podwojenie sprzedaży zdrowych i zrównoważonych produktów marki własnej (do 2025 roku); przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez zmniejszenie wagi marnowanej żywności o ¼ do 2025 r.; obecność w TOP25 najlepszych pracodawców wg badania Instytut Gallupa; raportowanie danych niefinansowych wg najlepszych praktyk w tym zakresie; podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką; osiągnięcie neutralności klimatycznej (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do roku 2025 roku) i osiągnięcie poziomu 100% zbiórki plastiku w stosunku do ilości wprowadzonej na rynek (po 2025 roku).

Raport Odpowiedzialności za 2020 rok

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to trzeci raport odpowiedzialności przygotowany przez Żabka Polska. Stanowi kompendium wiedzy o działaniach podejmowanych przez Grupę w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2020 roku. Został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI) w wersji CORE oraz rekomendacjami dotyczącymi raportowania pozafinansowego zawartymi w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – „Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation”. Odnosi się także do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 10 Zasad United Nations Global Compact. Raport po raz pierwszy został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji przez międzynarodową firmę Ernst & Young Audyt Polska.

Informacje, które można znaleźć na ponad 170 stronach prezentują ponad 80 wskaźników tematycznych i profilowych, podzielone są na 7 rozdziałów, które odzwierciedlają założenia strategii odpowiedzialności organizacji. Publikacja wzbogacona została komentarzem Prezesa firmy, informacjami na temat struktury zarządczej i wyników spółki, opisem strategii biznesowej i działań spółki w czasie pandemii. Ostatnia część dokumentu – Patrzymy w przyszłość – opisuje kluczowe, zidentyfikowane trendy oraz odpowiedź firmy na nie. Dane w raporcie przedstawione są w czytelny sposób – za pomocą infografik wyróżniono kluczowe fakty i ambitne zobowiązania, jakie stawia przed sobą Żabka.

Raport Odpowiedzialności  Żabki dostępny jest również w wersji elektronicznej: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny