Produkty pierwszej potrzeby, w szczególności pieczywo i produkty chłodzone, głównie sery, wędliny, jogurty i dania gotowe, trafiają do podopiecznych lokalnych oddziałów Caritas w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i w Warszawie, w których to regionach Żabka posiada swoje Centra Logistyczne. Z magazynu zlokalizowanego w Plewiskach pod Poznaniem przedstawiciele Caritasu odbierają żywność każdego dnia, z pozostałych regionów raz w tygodniu. Łącznie w 2018 roku przekazanych zostało na rzecz placówek Caritas 183,5 ton żywności.

– Wsparcie dla potrzebujących wpisało się już na stałe w nasze działania realizowane w ramach odpowiedzialnego biznesu. Nie jesteśmy obojętni na los tych, którzy zmagają się z różnego rodzaju problemami czy żyją na skraju ubóstwa, a wiemy, że poprzez Caritas pełnowartościowa żywność przekazywana jest właśnie do nich – zaznacza Biuro Prasowe Żabka Polska.

Z oddziałów Caritas żywność trafia z kolei do społeczności lokalnej poprzez różne placówki, w tym jadłodajnie, świetlice socjoterapeutyczne, schroniska dla bezdomnych. Produkty od Żabki wykorzystywane są zatem do przygotowania ciepłych posiłków dla osób starszych czy bezdomnych. Żywność przekazywana jest jednak również bezpośrednio osobom indywidualnym i rodzinom w formie paczek żywnościowych.  

Każda pomoc dla biednych, bezdomnych, schorowanych czy starszych jest na wagę złota. Myślenie nie tylko o sobie, ale i tych, którym wiele w życiu brakuje, nawet tak podstawowych i niezbędnych do życia rzeczy jak żywność, powinno przyświecać nam wszystkim. To zatem szczególnie ważne, że duże firmy, takie jak Żabka pomagają nam już od lat walczyć z głodem i biedą w polskim społeczeństwie – podkreśla Maria Kardaś z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Żabka współpracuje z Caritas od 2015 roku.

Działania Żabki to również odpowiedź na ważny ogólnoświatowy problem ekonomiczny, etyczny i środowiskowy, jakim jest marnowanie jedzenia. Wiąże się on ze stratami żywności, które wytwarzane są przez handel i produkcję, ale przede wszystkim gospodarstwa domowe.

Nasze działania w tym obszarze są wielowymiarowe. Z jednej strony współpracujemy z Caritas i Federacją Polskich Banków Żywności czy projektujemy małe gramatury produktów w ramach zapobiegania strat na poziomie handlu, z drugiej prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie niemarnowania żywności – podkreśla Joanna Kasowska, Kierownik Kontroli Jakości w Żabka Polska.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny