Żabka wierzy, że przyszłość zależy od każdej małej decyzji podjętej tu i teraz, dlatego podejmuje wiele działań prośrodowiskowych, do których realizacji zachęca i angażuje klientów, pracowników, franczyzobiorców i partnerów. Ma też świadomość, że odpowiedzialność w biznesie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zaczynają być podstawą myślenia o tym, jak tworzyć finansową i pozafinansową wartość organizacji. Systematycznie powiększa więc zakres działań podejmowanych w trosce o planetę. W sposób aktywny i stały dąży do minimalizacji swojego negatywnego wpływu na środowisko, pracując nad zmniejszeniem energochłonności operacji, poszukując nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii, testując innowacyjne zielone technologie oraz zachęcając konsumentów do dokonywania przyjaznych planecie wyborów.

Sieć w pełni solidaryzuje się także ze społecznością ukraińską. Wielu obywateli Ukrainy to jej pracownicy, franczyzobiorcy lub ich współpracownicy, dlatego Żabka niezwłocznie podjęła działania, które mają na celu zapewnienie wsparcia osobom osobiście dotkniętym przez wojnę. Łącznie przekazała organizacjom humanitarnym ponad 520 ton produktów spożywczych i środków higienicznych.

To właśnie tego typu działania, realizowane przez interdyscyplinarny zespół pracowników Żabki, docenił tygodnik „Polityka”, przyznając sieci Złoty i Zielony Listek CSR.

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI zostały przyznane już po raz jedenasty. W tym roku redakcja po raz pierwszy wprowadziła nową kategorię – Zielony Listek CSR – wyróżnienie dla firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych zmian są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z dostawcami, partnerami biznesowymi, pracownikami i klientami.

Aby wziąć udział w zestawieniu, firmy musiały wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000. Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny