Podsumowanie działań podjętych przez Grupę Żabka znaleźć można w opublikowanym właśnie, piątym już Raporcie Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie”. Publikacja zawiera wiele przykładów, które ilustrują podjęte przez Grupę działania w 2022 roku.

Nasza Strategia Odpowiedzialności jest ściśle zintegrowana ze strategią biznesową, a nasz główny cel to dążenie do tego, aby codzienne wybory naszych klientów stały się prostsze i bardziej wygodne, a jednocześnie były bardziej przyjazne otoczeniu. Podejmujemy więc wiele działań, aby pozytywnie wpływać na nasze otoczenie i być częścią realnej zmiany na lepsze. Wspieramy lokalną przedsiębiorczość i nawiązujemy współpracę z miastami, jak np. z Bydgoszczą, gdzie testujemy system gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto otworzyliśmy pierwszy w Polsce sklep łączący technologię z bardziej przyjaznymi środowisku rozwiązaniami – Żabkę Eko Smart. Otrzymaliśmy też certyfikat EQUAL-SALARY, a według Instytutu Gallupa znaleźliśmy się wśród 23% najlepszych firm na świecie, które tworzą jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy. Zgodnie z naszym strategicznym zobowiązaniem, zwiększamy naszą przejrzystość, regularnie poddając się zewnętrznym przeglądom i weryfikacjom w obszarze ESG – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

Grupa Żabka z realnym wpływem na gospodarkę i społeczeństwo

Żabka to najdynamiczniej rozwijająca się sieć modern convenience w Europie Środkowo-Wschodniej – obejmuje ponad 9000 sklepów, prowadzonych przez ponad 8000 franczyzobiorców. Żabka to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych – licząca ok. 50 Żabek Nano. W skład Grupy wchodzą także Maczfit, Dietly, delio i Żabka Jush. Zakres i skala działalności Grupy Żabka oraz franczyzobiorców ma istotny wpływ na polską gospodarkę, co obrazuje kwota wartości dodanej (VA), która za 2022 r. wyniosła 7 mld zł (w porównaniu do  5,3 mld zł w 2021 r.). Liczba ta równa się kwocie, która wystarczyłaby na sfinansowanie remontu ok. 12 700 km dróg krajowych.

Grupa Żabka i współpracujący z nią franczyzobiorcy wpływają także na rynek pracy, utrzymując w ub. r. ponad 56 400 miejsc pracy – to o 24% więcej niż w 2021 r. (45 400) i aż o 55% więcej niż w 2020 r. (36 500). Ten pozytywny wpływ w obszarze zatrudnienia jest odczuwalny we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Łączna liczba miejsc pracy utrzymana w ub. roku jest w przybliżeniu równa łącznej liczbie mieszkańców Swarzędza i Jarocina (województwo wielkopolskie).

Żabka zwiększyła sprzedaż marek własnych promujących zrównoważony styl życia

W 2020 r. Żabka zobowiązała się do podwojenia sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Dzięki podjętym działaniom, takim jak m.in. program reformulacji, promowanie diety roślinnej, eliminowanie oleju palmowego z produktów marek własnych oraz produktów markowych oznaczonych certyfikatem RSPO, Żabka osiągnęła ten cel dwa lata przed planowanym terminem. Dlatego w 2022 r. sieć na nowo zdefiniowała swoje podejście do dobrego żywienia i zidentyfikowała cztery aspekty, na których chce się skupić w najbliższych latach. Nowe założenia obejmują promowanie produktów, które uzyskały wysoką ocenę Nutri-Score, produktów pochodzenia roślinnego, z tzw. czystą etykietą lub oznaczeniami zdrowotnymi lub żywnościowymi zgodnie z wytycznymi UE.

W 2022 r. znaczącym krokiem naprzód, mającym na celu pomoc klientom w podejmowaniu trafnych decyzji zakupowych, było także oznaczenie 100% produktów marki własnej systemem Nutri-Score. Blisko połowa (45%) produktów marki własnej Żabki otrzymała wysoką ocenę i ten odsetek wciąż się zwiększa. Dodatkowo żółte wersje dań gotowych marki własnej Szamamm zapewniają aż 2/5 sugerowanej do spożycia dziennej dawki warzyw.

Żabka współpracuje z miastami

Żabka nie tylko wspiera lokalną przedsiębiorczość, ale także nawiązuje współpracę z miastami. W ramach projektu „Zielona Odnowa”, realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz, mieszkańcy mogą oddawać jednorazowe opakowania po napojach we wszystkich sklepach Żabka, których jest ponad 120 na terenie  miasta. Zebrany surowiec służy do stworzenia nowych opakowań, dzięki czemu mniej odpadów trafia na wysypiska. Celem tego pilotażowego projektu jest także budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów oraz wyrobienie w nich nawyku zwrotu plastikowych i metalowych opakowań po napojach tak, jak aktualnie zwraca się butelki szklane. To miedzy innymi  dzięki tego typu inicjatywom w 2022 r. Żabka osiągnęła  neutralność plastikową dla produktów marek własnych. Jednocześnie sieć jest już bardzo blisko realizacji innego celu – do końca 2025 r. chce, by 100% opakowań marek własnych pochodziło i nadawało się do recyklingu. W 2022 r. ten cel firma osiągnęła już w 94%.

Żabka Eko Smart, czyli laboratorium innowacji przyjaznych środowisku

W 2022 r. w Poznaniu Żabka otworzyła swój pierwszy sklep Eko Smart, będący laboratorium innowacyjnych rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku, wzbogaconych o rozwiązania ułatwiające pracę franczyzobiorcom i ich pracownikom. W Żabce Eko Smart zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji bazujących na ogniwach perowskitowych – w tej przełomowej technologii powstały wyświetlacze cenowe, tzw. cenówki, oraz żaluzje produkujące energię elektryczną. Placówkę wyposażono w systemy do zdalnego zarządzania oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami (Smart Shop Control), a przy stoisku z kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izolowane matami z konopi siewnych lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione glikolem półki w szafie mroźniczej.

Więcej informacji o Żabce Eko Smart, która otwarta jest już m.in. w Poznaniu i w Łodzi, można znaleźć na stronie: https://zabkagroup.com/pl/zabka-eko-smart/

Żabka jednym z najbardziej angażujących miejsc pracy

Grupa Żabka od lat konsekwentnie buduje także kulturę organizacyjną opartą na wartościach, dbając o swoich pracowników i ich rozwój. Jest miejscem, w którym każda zatrudniona osoba jest doceniana, szanowana i może w pełni realizować swój potencjał – niezależnie od tego, kim jest. Grupa dba, aby wszyscy pracownicy byli równo wynagradzani za pracę o tej samej wartości i wpływie na organizację, czego potwierdzeniem jest przyznany przez EQUAL-SALARY Foundation, szwajcarską fundację badającą równość płac w firmach, certyfikat równych płac. Żabka Polska jest pierwszą polską firmą z tym wyróżnieniem opartym na wytycznych ONZ i uznawanym przez Komisję Europejską. Certyfikat wzmacnia pozycję spółki wśród najlepszych pracodawców, którzy nie tylko mówią o swoim zaangażowaniu w równość, ale także demonstrują ją realnym działaniem.

Dziś Grupa Żabka jest też jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc pracy na świecie – według badania Instytutu Gallupa znalazła się wśród 23% najlepszych firm na świecie, które tworzą jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy. Dynamiczny rozwój firmy i ekspansja na dużą skalę jest niemożliwa bez zaangażowanych zespołów i silnych osób liderskich, dlatego ciągłe podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników to jeden z celów strategicznych firmy.

Raport Odpowiedzialności za 2022 rok

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to już piąty Raport Odpowiedzialności przygotowany przez firmę. Informacje zawarte w publikacji podsumowują istotne wyniki i wybrane działania realizowane przez Grupę Żabka wspierające realizację Strategii Odpowiedzialności w 2022 r. Informacje zawarte w raporcie zostały pogrupowane w 4 filarach strategicznych: Filar 01 – Zrównoważony styl życia, Filar 02 – Pozytywny wpływ na otoczenie, Filar 03 – Odpowiedzialna organizacja oraz Filar 04 – Zielona planeta. Efekty działań zostały w sposób transparentny zaprezentowane i omówione w tabelach z wynikami, a także przedstawione w kontekście wybranych działań podejmowanych przez Grupę w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Publikacja została przygotowana zgodnie z najnowszymi standardami raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Jednocześnie do raportu zostały włączone ujawnienia klimatyczne, które realizują wytyczne rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) oraz model tworzenia wartości bazujący na zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (International Integrated Reporting Council – IIRC). Dodatkowo w raporcie zostały ujęte informacje dotyczące sprawozdawczości z działań zmierzających do realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact, zgodnie z wytycznymi Communication on Progress (CoP), rekomendacje zawarte w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation oraz informacje o wkładzie organizacji w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport kolejny raz został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.

Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka za 2022 rok dostępny jest w wersji elektronicznej: Zaangażowanie w zrównoważony rozwój | Żabka Group (zabkagroup.com)

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny