Docenienie przez nich zaangażowania naszej sieci we wspieraniu kobiet w rozwoju ich przedsiębiorczości jest dla nas ważnym wyróżnieniem. Od 25 lat rozwijamy bowiem w Polsce przedsiębiorczość, pomagając kobietom w prowadzeniu ich biznesów i samorealizacji zawodowej. Aktualnie ponad 60 proc., z przeszło 8000 franczyzobiorców, działających pod naszym szyldem, to kobiety. Zgodnie z ideą franczyzocentryczności staramy się stwarzać im odpowiednie warunki do stabilnego wzrostu ich biznesów i podnoszeniu kompetencji z obszaru przedsiębiorczości. Rolę kobiet w naszej organizacji potwierdza także parytet płci w Zarządzie, a także piastowanie przez nie wiele stanowisk kierowniczych i menedżerskich. Żabka Polska posiada ponadto wewnętrzną Politykę Równości oraz jest sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. 

Poprzedni
Następny