– Nasi franczyzobiorcy są osobami przedsiębiorczymi, ambitnymi i zaangażowanymi w prowadzoną działalność. Nie każdy z nich posiada jednak wiedzę ze wszystkich obszarów biznesu czy handlu. Dlatego od samego początku, już na etapie rekrutacji wspieramy ich w zdobywaniu nowych oraz poszerzaniu dotychczasowych kompetencji. Ponadto, dzięki nowym inicjatywom, takim jak Studium Przedsiębiorczości Żabka czy przystąpieniu do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, wierzymy, że możemy mieć realny wpływ na kreowanie świadomości przedsiębiorczej i biznesowej naszych franczyzobiorców. Dlatego też w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości jesteśmy mocno zaangażowani w edukację w kierunku szerzenia wiedzy na ten temat – zarówno online, jak i stacjonarnie w wybranych regionach w Polsce – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Jednym z bieżących projektów sieci jest Studium Przedsiębiorczości Żabka. W ramach współpracy z Biurami Karier oraz Inkubatorami Przedsiębiorczości, przedstawiciele sieci, w tym doświadczeni trenerzy, prowadzą szkolenia na polskich uczelniach wyższych. Zajęcia koncentrują się wokół zagadnień związanych z umiejętnościami miękkimi, ale także dotyczących sprzedaży czy zarządzania. Oferta cieszy się zainteresowaniem nie tylko ze strony studentów, ale także przedstawicieli instytucji administracji rządowej, pozarządowej oraz samorządowej, odpowiedzialnych za rozwój lokalnych programów wspierających przedsiębiorczość. Ponadto Żabka przystąpiła do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, którego celem jest popularyzacja idei uczenia się przez całe życie oraz wspólne działanie – uczelni, instytucji publicznych i firm prywatnych – na rzecz rozwoju edukacyjnego i zawodowego. 

W najbliższych dniach, 14-20 listopada, sieć będzie aktywnym uczestnikiem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec inicjatyw biznesowych. We współpracy z regionalnymi koordynatorami z kilku województw, w tym z Akademią Mazowiecką w Płocku,  Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy czy Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, zorganizuje bezpłatne szkolenia i webinary z zakresu umiejętności miękkich, szkolenia z różnych aspektów przedsiębiorczości czy franczyzy.

– Cieszymy się, że Partnerem Strategicznym tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest Żabka Polska oraz że przedstawiciele sieci poprowadzą wiele ciekawych spotkań. Dzięki takim współpracom rozszerzamy potrzebę edukacji i świadomego rozwoju w Polsce. To kolejny krok w budowaniu pewności siebie osób, które chcą otworzyć własny biznes tłumaczy Karolina Tądel, Prezeska Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Na prowadzenie własnego biznesu w ramach franczyzy z Żabką zdecydowało się już ponad 7400 przedsiębiorców. Kandydaci, w ramach etapu rekrutacji i szkoleń, przechodzą szkolenie w sklepie trenerskim. Trwa ono 11 dni i zgłębia obszar zarządzania własnym biznesem oraz bezpośrednio placówką pod szyldem sieci. Poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące HR, finansów, sprzedaży czy obsługi klienta. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Po otworzeniu sklepu franczyzobiorcy mogą liczyć na 6-miesięczny indywidualny program onboardingowy z opieką trenera i partnera ds. szkoleń, odpowiednio dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. W sieci działa też specjalna Platforma Rozwojowa, dająca przedsiębiorcom współpracującym z Żabką możliwość zapoznania się z nowymi zagadnieniami czy doszkolenia

Poprzedni
Następny