Wydarzenie jest elementem Akademii Przedsiębiorczości Żabki. Inicjatywa ma na celu upowszechnianie wiedzy o przedsiębiorczości w środowisku studenckim. W jej ramach sieć współpracę z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi czy inkubatorami przedsiębiorczości m.in. organizując wykłady czy warsztaty stacjonarne i online.

Zachęcamy do zapisów!

Poprzedni
Następny