Program bezpieczeństwo i higiena +

W czerwcu ruszył program ceny bezpieczeństwa higienicznego sklepów.

Dlaczego wdrażamy program bezpieczeństwo i higiena +:

Z analizy danych wynika, że zarówno dla klientów, jak i Franczyzobiorców bardzo ważna jest kwestia zachowania bezpieczeństwa i higieny, która przekłada się również na bezpieczeństwo zdrowotne. Badania pokazują, że niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych działań podnoszących bezpieczeństwo zakupów w sklepach (66% ankietowanych), natomiast 63% zapytanych Franczyzobiorców deklaruje zwiększenie własnej dbałości o higienę*.

*raport Renewed Reality Infuture Institute 2020, raport Opinello i SigmaCem Analitycs

 

Celem tego programu jest uzyskanie prestiżowego znaku „Higiena Plus” potwierdzającego spełnienie wymagań bezpieczeństwa higienicznego. Znak wydawany jest sklepom na podstawie pozytywnego wyniku audytu w oparciu o przyjęte kryteria na okres do 31.12.2021.

Wizyty w sklepach przeprowadzane są przez wyszkolonych Audytorów Działu Weryfikacji Standardów i Audytorów niemieckiej jednostki certyfikującej TÜV​ Nord Polska posiadającej bogate tradycje na rynku polskim i międzynarodowym, również w branży spożywczej.

Podczas audytu w sklepach Żabka Polska ocenie podlega obszar dostępny dla klientów wraz z zapleczem i otoczeniem przynależącym do sklepu, weryfikowana jest również realizacja usług oraz wprowadzenie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym jak i postawa obsługi sklepów.


 

Obszary podlegające weryfikacji:

  • higiena otoczenie sklepu, higiena pomieszczeń,
  • weryfikacja czystości, higieny i braku uszkodzeń na Sali sprzedaży i w strefie Żabka Café,
  • stan higieny produktów, czystość towarów,
  • środki ochrony dla Klienta, pracowników,
  • infrastruktura i środowisko,
  • świadome zarządzania i nadzorowanie placówek sklepowych i personelu w sytuacji kryzysowej.

 

Korzyści z posiadania znaku:

  • podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
  • potwierdzenie spełnienia przez sklep wysokich standardów higienicznych wewnętrznych oraz wynikających z przepisów prawa również związanych z zarządzaniem kryzysowym,
  • zwiększenie zaufania klientów do naszych sklepów,
  • satysfakcja klienta związana ze zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa.

Audyty odbędą się również u dostawców naszych marek własnych oraz w naszych Centrach logistycznych i terminalach własnych, po pozytywnym wyniku jednostki te otrzymają certyfikat.