Żabka Polska, wypełniając strategiczne zobowiązania, kontynuuje certyfikację EcoVadis, rozpoczętą w 2020 roku. Na podstawie otrzymanych wcześniej wyników, Żabka opracowała plan profesjonalizujący działania firmy, który dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu departamentów, został z sukcesem wdrożony w organizacji. W efekcie wprowadzonych zmian, już w drugim procesie certyfikacji Żabka otrzymała platynowe – najwyższe możliwe do zdobycia –  wyróżnienie. Tym samym, Żabka Polska znalazła się w gronie 1% firm na świecie, które najlepiej integrują czynniki ESG w swoich strategiach i operacjach. 

Jesteśmy dumni z platynowego medalu przyznanego Żabce przez EcoVadis. Wynik ten udało nam się osiągnąć dzięki profesjonalnemu podejściu do działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. W Żabce, Strategia Odpowiedzialności jest integralną częścią naszej strategii biznesowej i punktem odniesienia przy podejmowaniu kluczowych decyzji – powiedziała Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Żabka Polska.

Strategia odpowiedzialności Żabki opiera się na czterech filarach: zrównoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja i zielona planeta (więcej o strategii: Strona główna – Raport Odpowiedzialności Żabka Polska (zabka.pl)). Dzięki współpracy wielu osób z różnych departamentów Żabki, firmie udało się osiągnąć wysoki wzrost oceny EcoVadis z roku na rok, dzięki czemu Żabka zanotowała skok od brązu do platyny i znalazła się w gronie 1% najlepiej ocenianych przez EcoVadis firm na świecie. Weryfikacji przez EcoVadis dotychczas poddanych zostało więcej niż 75 000 firm z ponad 160 krajów świata, reprezentujących około 200 branż.

Żabka udowodniła jak poważnie traktuje swoje zobowiązania zawarte w raporcie odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie” (który otrzymał nagrodę główną w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju w Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021), poprawiając swoją ocenę w każdym wymiarze – środowisko, miejsce pracy i prawa człowieka, etyka czy odpowiedzialne zakupy. W obszarze zarządzania redukcją śladu węglowego Żabka jest liderem, z najlepszym w swojej klasie systemem zarządzania śladem węglowym oraz celami redukcyjnymi zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez Science Based Targets initiative.

EcoVadis (https://ecovadis.com) jest jedną z najbardziej zaufanych w świecie agencji ratingowych dostarczających przedsiębiorstwom oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wspierane przez potężną platformę technologiczną i globalny zespół ekspertów z wielu dziedzin, łatwe w użyciu i praktyczne karty wyników zrównoważonego rozwoju EcoVadis zapewniają szczegółowy wgląd w zagrożenia środowiskowe, społeczne i etyczne dla ponad 200 branż, w ponad 160 krajach.

Poprzedni
Następny