Nowa struktura wynika z wyraźnie zdefiniowanych głównych obszarów działania. Są to: obszar zarządzania siecią sklepów, obszar rozwoju i obszar strategiczny. W oparciu o ten podział powstały, w ramach struktury Żabki, nowe jednostki organizacyjne. Celem jest skupienie kompetencji i odpowiedzialności w wyraźnie określonych i wyspecjalizowanych zespołach. Struktura i zakres działania zespołów wynika z doświadczeń ostatnich lat. Jednostki organizacyjne, które tworzą nową strukturę to:

  • Żabka Polska – pod tą nazwą zawiera się obszar handlu, w ramach którego będzie funkcjonowała sieć sklepów i zespoły za nią odpowiedzialne. Obok zespołu operacyjnego będą to wszystkie zespoły związane z działaniem sieci Żabka: od ekspansji, przez adaptację, łańcuch dostaw, aż po asortyment i komunikację. Obszarem handlu kieruje Adam Manikowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska/ EVP, Managing Director of Żabka Polska;
  • Żabka Future –  obszar rozwoju skupiający zespół, który odpowiada za wyszukiwanie i tworzenie oraz rozwój biznesów oraz narzędzi technologicznych i systemowych dla przyszłości. Obszarem rozwoju będzie kierował Tomasz Blicharski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future/ EVP, Managing Director of Żabka Future;

oraz trzy zespoły w ramach obszaru strategii:

  • Zespół Strategii Konsumenckich  – zespół, którego zadaniem będzie wyznaczanie kierunków rozwoju firmy budując strategie konsumenckie i komercyjne oraz wspierające, jak strategia marki i marek własnych oraz strategia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju ESG. Obszarem będzie kierowała Anna Grabowska – Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich/ EVP, Chief Commercial Officer;
  • Zespół Strategii Personalnej  – jednostka odpowiedzialna za strategię HR, rozwój kultury firmy oraz kompetencji wszystkich zespołów. Obszarem będzie kierować Jolanta Bańczerowska – Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej/ Chief People Officer (CPO);
  • Zespół Strategii Finansowej  – zadania tego zespołu to zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i obsługa finansowa oraz wsparcie analityczne działalności operacyjnej Żabki. Obszarem będzie kierować  Marta Wrochna – Łastowska – Członkini Zarządu, Obszar Strategii Finansowej/Chief Financial Officer (CFO).

Każdy z członków Zarządu, zarządzający zespołem, raportuje do Prezesa ZarząduTomasza Suchańskiego, który kieruje całością organizacji, wspierany przez funkcje centralne, w tym: Departament Prawny i Dział Spraw Korporacyjnych. Nowa organizacja nie tylko pozwoli jeszcze skuteczniej rozwijać sieć sklepów, ich format i asortyment, ale także umożliwi szersze działania na rzecz innowacji i wytyczania nowych kierunków rozwoju.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny