Technologia GIS (Systemów Informacji Geograficznej), służąca do gromadzenia, analizy i wizualizacji danych, to dziś niezwykle istotne narzędzie w handlu, szczególnie jeśli chodzi o wsparcie ekspansji przy wyborze fizycznych placówek sieci. Pozwala na połączenie danych o projekcie z pozostałymi informacjami dotyczącymi jego lokalizacji, np. z danymi demograficznymi opisującymi społeczność na wybranym terenie, najbliższą konkurencję, analizami dotyczącymi ruchu ulicznego itp. Dzięki ich wizualizacji firmy mogą rozpoznawać obszary o wysokim potencjale sprzedaży i wiedzieć, jak dotrzeć do swojej grupy docelowej. Tym samym GIS umożliwia przedsiębiorstwom zrozumienie zależności przestrzennych, a w efekcie podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Doskonale zdają sobie z tego sprawę zarządzający ogólnopolską siecią sklepów Żabka, którzy chcąc zapewnić sobie odpowiedni poziom ekspansji, postawili właśnie na rozwiązania bazujące na GIS. W tym celu w 2018 roku Grupa rozpoczęła współpracę z dostarczającą niezbędne narzędzia firmą Esri Polska. Efektem współdziałania było wdrożenie systemu ArcGIS, który stał się bazą do działania wielu aplikacji w firmie. Korzystają z niego m.in. menadżerowie, analitycy i pracownicy terenowi.

GIS dla optymalizacji i ekspansji

Wybór lokalizacji danej placówki handlowej wymaga szeregu analiz geograficznych. Liczy się w nich wiele różnych czynników – od liczby przechodniów na danej ulicy, aż po zamożność i wiek populacji, która zamieszkuje okolicę.

„Technologia GIS pozwala branży handlowej na szybkie i sprawne analizowanie szerokich zbiorów danych, by poznać specyfikę wybranej lokalizacji” – zauważa Agnieszka Nosal, Dyrektor Zarządzająca Esri Polska. „Wizualizacje prezentowane na czytelnych, interaktywnych mapach, przynoszą odpowiedzi na kluczowe pytania. W przeciwieństwie do innych zestawień i analiz – jest je w stanie zrozumieć każdy, bez specjalnego przygotowania. To znacznie ułatwia pracę zespołów i ogranicza ryzyko błędów w procesie podejmowania decyzji”.

Usprawnienie procesu analiz ułatwiło Żabce określenie potencjału poszczególnych lokalizacji – co w znaczący sposób odpowiada na potrzeby sieci i jednocześnie ma wpływ na zwiększenie jej konkurencyjności. Dane w systemie ArcGIS przedstawiane są w czytelny sposób i prezentują zestawienia z kilku perspektyw, dzięki czemu proces decyzyjny jest szybszy i bardziej kompleksowy.

Ekspansja to niezwykle ważna część działań Żabki, firmy chcącej nieustannie się rozwijać” – mówi Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji Żabka Polska. „Wyzwania, z którymi się mierzymy, to między innymi analiza i ocena potencjału nowych lokalizacji. Dlatego niezwykle pomocne jest wsparcie, które oferuje GIS. Daje nam pewne i wiarygodne narzędzie do wielopłaszczyznowego analizowania różnych lokalizacji i tym samym umożliwia podejmowanie trafnych decyzji, zarówno na poziomie menadżerskim, jak i operacyjnym. Wizualizacja na mapach, analiza przestrzenna oraz przetwarzanie i gromadzenie dużej ilości danych to czynniki, które nie tylko pozwalają nam na komfortową pracę i szybki dostęp do informacji, ale również na planowanie dalszego rozwoju”.

Efekty godne docenienia

W rezultacie wdrożenia Żabka może dziś lepiej zarządzać swoim zasięgiem i lokalizacjami sklepów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności biznesowej i rozwoju firmy. Wymiernym efektem współpracy z Esri Polska jest zwiększenie dynamiki otwarć nowych sklepów przez firmę. Po decyzji o cyfryzacji procesu ekspansji i wdrożeniu rozwiązań bazujących na GIS osiągnęła ona poziom ponad 1 tys. otwarć nowych sklepów w roku i wynik ten utrzymywany jest już od 4 lat.

Tak dynamiczny rozwój, osiągnięty dzięki implementacji rozwiązań bazujących na GIS, nie mógł ujść uwadze jury tegorocznego konkursu SAG. Nagrodę wręczoną podczas największej konferencji gromadzącej wszystkich użytkowników rozwiązań bazujących na GIS, która tradycyjnie już odbyła się w San Diego w Kalifornii, odebrał Waldemar Lisiewicz, Dyrektor Ekspansji Żabka Polska. Tym samym Grupa Żabka dołączyła do grona polskich laureatów tego wyróżnienia, wśród których znajdują się m.in.: RCB, GUS, Politechnika Warszawska, Frontex, Państwowy Instytut Geologiczny, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Policja, Służba Celna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy GOPR.

Pobierz notkę prasową
Poprzedni
Następny