Zapraszamy osoby
spoza Polski!

Jako franczyzobiorca z zagranicy potrzebujesz

  • Nr PESEL
  • Zdolności założenia jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Poręczenia weksla in blanco
    - mniej niż 2 lata pobytu w Polsce - 2 poręczycieli
    - więcej niż 2 lata pobytu w Polsce – 1 poręczyciel i potwierdzenie legalnego pobytu przez ostatnie 24 miesiące.
  • Potwierdzenia legalnego pobytu na terenie Polski przez min. 3 mies. do przodu od daty zawarcia umowy.
  • Zaliczenia egzaminu z języka polskiego na poziomie min. B2.

Dla osób spoza Unii Europejskiej

zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub zezwolenie na pobyt czasowy, lub ważna Karta Polaka z wizą i wnioskiem o wydanie karty pobytu.

O ogólnych wymaganiach wobec wszystkich franczyzobiorców przeczytasz TUTAJ.