Program

Bezpieczeństwo i Higiena +

O programie

 • Podwyższenie standardów bezpieczeństwa higienicznego
 • Wspólne kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
 • Współpraca z TÜV NORD Polska

Certyfikacja sklepów

 • Standard stworzony we współpracy z TÜV NORD

Weryfikacja Centrów Logistycznych

 • 100% obiektów Żabka Polska z certyfikatem
 • Spełnienie zaostrzonych wymogów sanitarno-higienicznych, a także wymagań bezpieczeństwa żywności

Obszary podlegające ocenie zgodności z programem BiH +

 • Kultura bezpieczeństwa żywności
 • Kultura bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego
 • Nadzór nad personelem (świadomość, zdrowie, ciągłość procesu)
 • Procedury GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), które określają warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacji, wymagania dla podwykonawców
 • Magazynowanie i transport
 • Infrastruktura i środowisko

Ocena zgodności przeprowadzana jest poprzez audyt dokumentacji oraz audyt środowiska produkcyjno-magazynowego, którego celem była weryfikacja realizacji prowadzonych procesów oraz wprowadzenie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym wraz z oceną świadomości i postawy pracowników.

 

Certyfikat Bezpieczeństwo i Higiena +

Lokalizacje, które uzyskają pozytywny wynik audytu na zgodność z omawianym programem otrzymają certyfikat, potwierdzający spełnienie wyspecyfikowanych wymagań.

 

TÜV NORD Polska

TÜV NORD Polska jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV NORD GROUP działającego w ponad 70 krajach świata od ponad 150 lat. Na rynku polskim działamy ponad ćwierć wieku pozostając w gronie liderów branży TIC (testing-inspection-certification). TÜV NORD Polska świadczy usługi z zakresu certyfikacji systemów, osób i wyrobów, odbiorów technicznych, szkoleń systemowych oraz biznesowych.

Jednostka ma duże doświadczenie w certyfikacji według norm ISO 9001, 14001, 18001 w tym również bezpieczeństwa żywności: ISO 22000 oraz standardów określających wymagania jakościowe dla dostawców produktów dystrybuowanych w sieciach handlowych: IFS Food, BRC Global Standard.

TÜV NORD Polska w ramach kontroli procesów audytuje i wydaje certyfikaty jakości firmom zaangażowanym w całym łańcuchu dostaw żywności - począwszy od rolników poprzez firmy przetwórcze, transportowe i magazynowe, a skończywszy na placówkach handlowych, będących w bezpośrednim kontakcie z klientem końcowym.

Wysoki poziom kwalifikacji i doświadczenie auditorów TÜV NORD Polska ma wpływ na kształtowanie świadomości wielu organizacji i pracowników w nich zatrudnionych.

TÜV NORD Polska jest akredytowaną jednostką certyfikującą przez Polskie Centrum Akredytacji, jednostką Notyfikowaną o numerze 2274 oraz Autoryzowaną Agencją Inspekcyjną (AIA). Dbałość o wysoki poziom kompetencji zapewnia jakość realizowanych procesów, a stały nadzór jednostek nadrzędnych stanowi jego potwierdzenie.

Audyt Dostawców Marki Własnej

 • Już ponad połowa zaudytowanych dostawców
 • Weryfikacja higieniczna środowiska produkcyjnego

TÜV NORD Polska

 • TÜV NORD Polska jest wiodącą Jednostką Certyfikującą w Polsce, akredytowaną przez Polskie Centrum
 • Akredytacji posiadającą duże / długoletnie doświadczenie w certyfikacji
 • Działa w ponad 70 krajach świata od ponad 150 lat

Buduj z nami Program BiH+

 • każda Twoja opinia jest cenna!