Program

Bezpieczeństwo i Higiena +

O programie

 • Podwyższenie standardów bezpieczeństwa higienicznego
 • Wspólne kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
 • Współpraca z TÜV NORD Polska

Certyfikacja sklepów

 • Standard stworzony we współpracy z TÜV NORD

Weryfikacja Centrów Logistycznych

 • 100% obiektów Żabka Polska z certyfikatem
 • Spełnienie zaostrzonych wymogów sanitarno-higienicznych, a także wymagań bezpieczeństwa żywności

Audyt Dostawców Marki Własnej

 • Już ponad połowa zaudytowanych dostawców
 • Weryfikacja higieniczna środowiska produkcyjnego

TÜV NORD Polska

 • TÜV NORD Polska jest wiodącą Jednostką Certyfikującą w Polsce, akredytowaną przez Polskie Centrum
 • Akredytacji posiadającą duże / długoletnie doświadczenie w certyfikacji
 • Działa w ponad 70 krajach świata od ponad 150 lat

TÜV NORD Polska


TÜV NORD Polska jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV NORD GROUP działającego od 150 lat w ponad 70 krajach świata. Na rynku polskim działa od ponad ćwierć wieku pozostając w gronie liderów branży TIC (Testing-Inspection-Certification). TÜV NORD Polska świadczy usługi z zakresu certyfikacji systemów, wyrobów i osób, odbiorów technicznych, szkoleń systemowych oraz biznesowych.

TUV NORD Polska jako Jednostka Certyfikująca posiada duże doświadczenie w certyfikacji systemów zarządzania  według wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz bezpieczeństwa żywności: wymagania normy ISO 22000 oraz standardów określających wymagania jakościowe dla dostawców produktów dystrybuowanych w sieciach handlowych: IFS Food, BRC Global Standard.

TÜV NORD Polska w ramach oceny procesów audituje i wydaje certyfikaty potwierdzające zgodność z określonymi wymaganiami firmom zaangażowanym w całym łańcuchu dostaw żywności - począwszy od rolników poprzez firmy przetwórcze, transportowe i magazynowe, a skończywszy na placówkach handlowych, będących w bezpośrednim kontakcie z konsumentem .

Wysoki poziom kompetencji i doświadczenie auditorów TÜV NORD Polska wpływa pozytywnie na kształtowanie świadomości projakościowej organizacji i pracowników w nich zatrudnionych.

TÜV NORD Polska to Jednostka Certyfikująca, akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, Jednostka Notyfikowana o numerze 2274 oraz Autoryzowana Agencja Inspekcyjna (AIA). Dbałość o wysoki poziom kompetencji pracowników zapewnia jakość realizowanych procesów, a stały nadzór jednostek nadrzędnych stanowi jego potwierdzenie.

 

Buduj z nami Program BiH+

 • każda Twoja opinia jest cenna!