Program

Bezpieczeństwo i Higiena +

O programie

  • podwyższenie standardów bezpieczeństwa higienicznego
  • zapobieganie rozwojowi Sars-CoV-2

O programie Bezpieczeństwo i Higiena+


W trosce o klientów, pracowników, podwykonawców oraz Franczyzobiorców, Żabka Polska, jako pierwsza sieć sklepów w Polsce wprowadziła program „Bezpieczeństwo i Higiena +” stworzony we współpracy z niezależną, akredytowaną jednostką certyfikującą TÜV NORD Polska. Są to działania mające na celu podwyższenie standardów bezpieczeństwa higienicznego jak i zwiększenie zaufania do naszej organizacji, sklepów oraz oferty produktów. Program obejmuje kompleksowe podejście do kwestii higieny i bezpieczeństwa. Podejmowane działania wykraczają poza ogólnie przyjęte wymogi sanitarno-epidemiologiczne, dotyczą również działań zapobiegających rozwój Sars-CoV-2.

Programem objęte zostały wszystkie etapy łańcucha dostaw, począwszy od produkcji produktów spożywczych Marek Własnych , obszaru magazynowania i dystrybucji, a na sprzedaży w jednostkach handlowych kończąc.  Dostawcy Marek Własnych, wszystkie obiekty Żabka Polska: centrala, centra logistyczne oraz terminale przeładunkowe, zostały poddane audytowi przez audytorów TÜV NORD Polska.

 

Certyfikacja sklepów

  • Już prawie 90% sklepów certyfikowanych
  • Standard stworzony we współpracy z TÜV NORD

Weryfikacja Centrów Logistycznych

  • 100% obiektów Żabka Polska z certyfikatem
  • Spełnienie zaostrzonych wymogów sanitarno-higienicznych

Audyt Dostawców Marki Własnej

  • Już ponad połowa zaudytowanych dostawców
  • Weryfikacja higieniczna środowiska produkcyjnego

TÜV NORD Polska

  • TÜV NORD Polska jest wiodącą Jednostką Certyfikującą w Polsce, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji posiadającą duże / długoletnie doświadczenie w certyfikacji
  • Działa w ponad 70 krajach świata od ponad 150 lat