Program

Bezpieczeństwo i Higiena +

O programie

 • Podwyższenie standardów bezpieczeństwa higienicznego
 • Wspólne kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności
 • Współpraca z TÜV NORD Polska

Certyfikacja sklepów

 • Standard stworzony we współpracy z TÜV NORD

Weryfikacja Centrów Logistycznych

 • 100% obiektów Żabka Polska z certyfikatem
 • Spełnienie zaostrzonych wymogów sanitarno-higienicznych, a także wymagań bezpieczeństwa żywności

Audyt Dostawców Marki Własnej

 • Już ponad połowa zaudytowanych dostawców
 • Weryfikacja higieniczna środowiska produkcyjnego

Obszary podlegające ocenie zgodności z programem BiH +

 • Kultura bezpieczeństwa higienicznego podczas produkcji
 • Nadzór nad personelem (świadomość, zdrowie, ciągłość procesu)
 • Procedury GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), które określają warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane aby zapewnić bezpieczeństwo żywności
 • Procedury  GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) które określają działania do podjęcia, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacji, wymagania dla podwykonawców
 • Infrastruktura i środowisko

Ocena zgodności przeprowadzana jest poprzez audyt dokumentacji oraz audyt środowiska produkcyjno-magazynowego, którego celem była weryfikacja realizacji prowadzonych procesów oraz wprowadzenie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym wraz z oceną świadomości i postawy pracowników.

 

Certyfikat Bezpieczeństwo i Higiena +

Lokalizacje, które uzyskają pozytywny wynik audytu na zgodność z omawianym programem otrzymają certyfikat, potwierdzający spełnienie wyspecyfikowanych wymagań sanitarno-higienicznych. Certyfikat wydany jest na czas określony tj. do dnia 31.12.2021 roku.

 

TÜV NORD Polska

 • TÜV NORD Polska jest wiodącą Jednostką Certyfikującą w Polsce, akredytowaną przez Polskie Centrum
 • Akredytacji posiadającą duże / długoletnie doświadczenie w certyfikacji
 • Działa w ponad 70 krajach świata od ponad 150 lat

Buduj z nami Program BiH+

 • każda Twoja opinia jest cenna!