Żabka Polska rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań wobec środowiska naturalnego, pracowników i franczyzobiorców oraz społeczności, w ramach których funkcjonują nasze sklepy.

Jako wiodąca sieć sklepów spożywczych, działająca w segmencie convenience, Żabka dba o wygodne i szybkie zaspokojenie codziennych potrzeb swoich klientów. Chcemy, by nasze sklepy były dobrymi sąsiadami milionów Polaków. Istotną rolę w budowaniu bliskich, sąsiedzkich relacji odgrywają Franczyzobiorcy. Dlatego to oni często bezpośrednio uczestniczą w projektach społecznych Żabki.

Obszary strategii CSR Żabka Polska

CSR - Ochrona środowiska Ochrona środowiska
CSR - Rozwój osobisty Rozwój osobisty, edukacja i przedsiębiorczość
CSR - Lokalna społeczność Wsparcie lokalnych społeczności

Wsparcie lokalnych społeczności

Sklepy naszych sieci wpisały się na dobre w obraz współczesnych polskich miast i miasteczek. Funkcjonują w bliskich relacjach z lokalnymi społecznościami. Nierzadko Franczyzobiorcy z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na prośby okolicznych mieszkańców podejmują działania na ich rzecz – pomagają pobliskiej szkole, współorganizują festyny rodzinne czy imprezy sportowe. Zarządzający firmą również dostrzegają istotę takich działań decydując o wspieraniu lokalnych aktywności.

Program Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje

Poprzez gry i zabawy w trakcie rodzinnych, wakacyjnych festynów w kilkunastu miejscowościach w Polsce wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracja i Współpraca edukujemy co roku młodych ludzi w zakresie odpowiedzialnych postaw i bezpiecznego wypoczynku. Imprezy plenerowe są dobrym sposobem na integracje lokalnych środowisk.

Co roku wspieramy również wyjazd na wakacje dzieci z Wielkopolskiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

zabka_csr_wsparcie-spolecznosci_main.jpg
CSR - Żywność Odpowiedzialna sprzedaż żywności
CSR - Zdrowie Zdrowie i aktywny styl życia

Raport Społecznej Odpowiedzialności biznesu Żabka Polska sp. z o. o. za rok 2019

W Żabce realizację strategicznych priorytetów łączymy ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Odpowiedzialny rozwój oznacza dla nas z jednej strony minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, nade wszystko jednak prowadzenie działalności w sposób etyczny, z poszanowaniem prawa i drugiego człowieka.

 

Raport „Blisko i odpowiedzialnie” kompleksowo podsumowuje nasze działania w obszarze CSR w 2019 roku. Raportując dane dotyczące naszego wpływu na środowisko naturalne, naszej odpowiedzialności społecznej oraz naszego ładu korporacyjnego realizujemy jedną z naszych głównych wartości, jaką jest otwartość i związana z nią transparentność. Raport przygotowany został wg uznanego na świecie standardu raportowania GRI.

 

 

Raport w wersji polskiej

Raport w wersji angielskiej

Żabka w dobie pandemii COVID-19 – Raport podjętych działań w pierwszej połowie 2020r.

Nasza odpowiedzialność za lokalne społeczności, a także za franczyzobiorców, pracowników i współpracowników, w sposób szczególny realizowana była w roku 2020. W marcu wszyscy stanęliśmy w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa Sars-Cov-2. Reakcja Żabki była błyskawiczna. Przez wiele tygodni epidemii zrobiliśmy wiele, by naszym klientom oraz franczyzobiorcom i pracownikom ułatwić codzienne funkcjonowanie i dać poczucie bezpieczeństwa. Nasze działania w obliczu pandemii opisaliśmy w publikacji: „Odpowiedzialnie i bezpiecznie – Żabka blisko ludzi w dobie pandemii 2020”.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

Raport w wersji polskiej

Raport w wersji angielskiej

Nasza społeczna odpowiedzialność

Zobacz film