Żabka Polska rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań wobec środowiska naturalnego, pracowników i franczyzobiorców oraz społeczności, w ramach których funkcjonują nasze sklepy.

Jako wiodąca sieć sklepów spożywczych, działająca w segmencie convenience, Żabka dba o wygodne i szybkie zaspokojenie codziennych potrzeb swoich klientów. Chcemy, by nasze sklepy były dobrymi sąsiadami milionów Polaków. Istotną rolę w budowaniu bliskich, sąsiedzkich relacji odgrywają Franczyzobiorcy. Dlatego to oni często bezpośrednio uczestniczą w projektach społecznych Żabki.

Obszary strategii CSR Żabka Polska

CSR - Ochrona środowiska Ochrona środowiska Przeczytaj więcej
CSR - Rozwój osobisty Rozwój osobisty, edukacja i przedsiębiorczość Przeczytaj więcej

Rozwój osobisty, edukacja i przedsiębiorczość

W spółce Żabka Polska przywiązujemy dużą wagę do rozwoju i edukacji pracowników i franczyzobiorców, a także dzieci i młodzieży.

Program Stypendialny Żabki

Od 17 lat każdego roku przyznajemy stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dzieciom naszych Franczyzobiorców, Współpracowników i Pracowników. Dzięki comiesięcznemu wsparciu finansowemu w ramach Programu Stypendialnego Żabki uzdolnione dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. 

Akademia Żabki

Rozwijamy platformę edukacyjną wspierającą rozwój kompetencji naszych pracowników i Franczyzobiorców. Akademia Żabki to program umożliwiający udział w konferencjach, warsztatach, programach szkoleniowych zarówno wewnętrznych, jak i otwartych programach szkoleniowych oraz zapewniający naukę języków obcych. Akademia Żabki to:

  • Platformy e-learningowe dla Pracowników i Franczyzobiorców
  • Szkolenia specjalistyczne
  • Dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych
  • Półroczny Program Szkoleń Onboardingowych

Program Bezpieczny Staż w Żabce

Dwa razy w roku współorganizujemy staże zawodowe w sklepach Żabka dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, funkcjonującej w instytucjach pieczy zastępczej lub z rodzin dysfunkcyjnych, rozwijając ich przedsiębiorczość i umożliwiając im start na rynku pracy. W programie Bezpieczny Staż w Żabce współpracujemy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie, a mentorami staży są nasi Franczyzobiorcy, zaangażowani w rozwój młodych ludzi.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Współpracujemy z Uczelniami Wyższymi, w tym m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Oprócz wsparcia uczelni w ramach Klubu Partnera, Żabka podejmujemy szereg aktywności bezpośrednio angażujących i wpływających na rozwój studentów:

  • Program „Kreatorzy Produktów” w ramach którego zespoły studentów rozwijają pomysły innowacyjnych produktów pod patronatem Żabki
  • Otwarte warsztaty dla studentów prowadzone przez managerów Żabki na Uniwersytecie Ekonomicznym
  • Studia dualne na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, których założeniem jest łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi zdobytymi podczas płatnego stażu w Centrum Logistycznym Żabka Polska
CSR - Lokalna społeczność Wsparcie lokalnych społeczności Przeczytaj więcej
CSR - Żywność Odpowiedzialna sprzedaż żywności Przeczytaj więcej
CSR - Zdrowie Zdrowie i aktywny styl życia Przeczytaj więcej

Nasza społeczna odpowiedzialność

Zobacz film