Żabka Polska rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań wobec środowiska naturalnego, pracowników i franczyzobiorców oraz społeczności, w ramach których funkcjonują nasze sklepy.

Jako wiodąca sieć sklepów spożywczych, działająca w segmencie convenience, Żabka dba o wygodne i szybkie zaspokojenie codziennych potrzeb swoich klientów. Chcemy, by nasze sklepy były dobrymi sąsiadami milionów Polaków. Istotną rolę w budowaniu bliskich, sąsiedzkich relacji odgrywają Franczyzobiorcy. Dlatego to oni często bezpośrednio uczestniczą w projektach społecznych Żabki.

Obszary strategii CSR Żabka Polska

CSR - Ochrona środowiska Ochrona środowiska
CSR - Rozwój osobisty Rozwój osobisty, edukacja i przedsiębiorczość

Rozwój osobisty, edukacja i przedsiębiorczość

W spółce Żabka Polska przywiązujemy dużą wagę do rozwoju i edukacji pracowników i franczyzobiorców, a także dzieci i młodzieży.

Program Stypendialny Żabki

zabka_csr_rozwoj-osobisty_logo-programstypendialny.jpg

Od 17 lat każdego roku przyznajemy stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dzieciom naszych Franczyzobiorców, Współpracowników i Pracowników. Dzięki comiesięcznemu wsparciu finansowemu w ramach Programu Stypendialnego Żabki uzdolnione dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. 

zabka_csr_rozwoj-osobisty_stypendysci-foto1.jpg

Akademia Żabki

zabka_csr_rozwoj-osobisty_logo_akademia.jpg

Rozwijamy platformę edukacyjną wspierającą rozwój kompetencji naszych pracowników i Franczyzobiorców. Akademia Żabki to program umożliwiający udział w konferencjach, warsztatach, programach szkoleniowych zarówno wewnętrznych, jak i otwartych programach szkoleniowych oraz zapewniający naukę języków obcych. Akademia Żabki to:

  • Platformy e-learningowe dla Pracowników i Franczyzobiorców
  • Szkolenia specjalistyczne
  • Dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych
  • Półroczny Program Szkoleń Onboardingowych
zabka_csr_rozwoj-osobisty_akademia-warsztaty.jpg

Program Bezpieczny Staż w Żabce

Dwa razy w roku współorganizujemy staże zawodowe w sklepach Żabka dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, funkcjonującej w instytucjach pieczy zastępczej lub z rodzin dysfunkcyjnych, rozwijając ich przedsiębiorczość i umożliwiając im start na rynku pracy. W programie Bezpieczny Staż w Żabce współpracujemy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie, a mentorami staży są nasi Franczyzobiorcy, zaangażowani w rozwój młodych ludzi.

zabka_csr_rozwoj-osobisty_akademia-staż.jpg

Współpraca z uczelniami wyższymi

Współpracujemy z Uczelniami Wyższymi, w tym m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Oprócz wsparcia uczelni w ramach Klubu Partnera, Żabka podejmujemy szereg aktywności bezpośrednio angażujących i wpływających na rozwój studentów:

  • Program „Kreatorzy Produktów” w ramach którego zespoły studentów rozwijają pomysły innowacyjnych produktów pod patronatem Żabki
  • Otwarte warsztaty dla studentów prowadzone przez managerów Żabki na Uniwersytecie Ekonomicznym
  • Studia dualne na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, których założeniem jest łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi zdobytymi podczas płatnego stażu w Centrum Logistycznym Żabka Polska
CSR - Lokalna społeczność Wsparcie lokalnych społeczności
CSR - Żywność Odpowiedzialna sprzedaż żywności
CSR - Zdrowie Zdrowie i aktywny styl życia

Raport Społecznej Odpowiedzialności biznesu Żabka Polska sp. z o. o. za rok 2019

W Żabce realizację strategicznych priorytetów łączymy ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Odpowiedzialny rozwój oznacza dla nas z jednej strony minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, nade wszystko jednak prowadzenie działalności w sposób etyczny, z poszanowaniem prawa i drugiego człowieka.

 

Raport „Blisko i odpowiedzialnie” kompleksowo podsumowuje nasze działania w obszarze CSR w 2019 roku. Raportując dane dotyczące naszego wpływu na środowisko naturalne, naszej odpowiedzialności społecznej oraz naszego ładu korporacyjnego realizujemy jedną z naszych głównych wartości, jaką jest otwartość i związana z nią transparentność. Raport przygotowany został wg uznanego na świecie standardu raportowania GRI.

 

 

Raport w wersji polskiej

Raport w wersji angielskiej

Żabka w dobie pandemii COVID-19 – Raport podjętych działań w pierwszej połowie 2020r.

Nasza odpowiedzialność za lokalne społeczności, a także za franczyzobiorców, pracowników i współpracowników, w sposób szczególny realizowana była w roku 2020. W marcu wszyscy stanęliśmy w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa Sars-Cov-2. Reakcja Żabki była błyskawiczna. Przez wiele tygodni epidemii zrobiliśmy wiele, by naszym klientom oraz franczyzobiorcom i pracownikom ułatwić codzienne funkcjonowanie i dać poczucie bezpieczeństwa. Nasze działania w obliczu pandemii opisaliśmy w publikacji: „Odpowiedzialnie i bezpiecznie – Żabka blisko ludzi w dobie pandemii 2020”.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

Raport w wersji polskiej

Raport w wersji angielskiej

Nasza społeczna odpowiedzialność

Zobacz film