Żabka Polska rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań wobec środowiska naturalnego, pracowników i franczyzobiorców oraz społeczności, w ramach których funkcjonują nasze sklepy.

Jako wiodąca sieć sklepów spożywczych, działająca w segmencie convenience, Żabka dba o wygodne i szybkie zaspokojenie codziennych potrzeb swoich klientów. Chcemy, by nasze sklepy były dobrymi sąsiadami milionów Polaków. Istotną rolę w budowaniu bliskich, sąsiedzkich relacji odgrywają Franczyzobiorcy. Dlatego to oni często bezpośrednio uczestniczą w projektach społecznych Żabki.

Obszary strategii CSR Żabka Polska

CSR - Ochrona środowiska Ochrona środowiska
CSR - Rozwój osobisty Rozwój osobisty, edukacja i przedsiębiorczość
CSR - Lokalna społeczność Wsparcie lokalnych społeczności
CSR - Żywność Odpowiedzialna sprzedaż żywności

Odpowiedzialna sprzedaż żywności

Najważniejszym wyzwaniem dla Żabki jest zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości sprzedawanej żywności oraz odpowiedzialna sprzedaż alkoholu.

Zapobieganie marnowaniu żywności

Ogromnym problemem w rozwiniętych krajach, zarówno ze względów etycznych jaki i ekonomicznych, jest marnowanie żywności.

CZY WIESZ, ŻE:

  • Według danych Greenpace Polska co roku w naszym kraju marnuje się około 9 mln ton żywności,co oznacza około 247 kg żywności rocznie na osobę. Taka skala stawia Polskę na 5 miejscu wśród państw europejskich, w których marnuje się najwięcej jedzenia?
  • We wszystkich krajach Unii Europejskiej liczba ta wynosi nawet 88 milionów ton! Oznacza to, że jedna osoba wyrzuca rocznie do kosza około 175 kilogramów jedzenia?
  • Gospodarstwa domowe w Polsce odpowiadają za prawie 50% wyrzucanej żywności, najwięcej marnuje się pieczywa i wędlin?
  • Wyrzucenie kanapki spowoduje, że zmarnowano 90 litrów wody, jabłka – 70 litrów wody a kilograma ziemniaków - 300 litrów wody?

Chcemy to zmienić!

W Żabce czujemy się w obowiązku edukować konsumentów w zakresie racjonalnego robienia zakupów oraz dzielić się nadwyżkami z potrzebującymi. Jako sieć sklepów convenience propagujemy robienie mniejszych, ale częstszych zakupów, akcentując w ten sposób możliwość ograniczenia wyrzucania jedzenia.

Nadwyżki produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia z naszych centrów logistycznych przekazujemy do Federacji Banków Żywności oraz kilku oddziałów Fundacji Caritas. Żywność ta trafia do jadłodajni, świetlic środowiskowych, ogrzewalni i schronisk dla bezdomnych. W 2020 r. przekazaliśmy żywność o łącznej wartości ponad 6 mln zł.

Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu

Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu to nasz obowiązek, w realizacji którego wspieramy swoich Franczyzobiorców. Regularnie szkolimy osoby prowadzące sklepy w zakresie przepisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przygotowaliśmy szkolenia na platformę e-learningową dzięki którym Franczyzobiorcy mogą również przeszkolić swoich pracowników. Szkolenia zawierają filmy i animacje uczące asertywnych zachowań w sytuacjach próby kupna alkoholu przez osoby nieuprawnione. W sklepach Żabka na boksach kasowych widnieje naklejka, która każdemu sprzedawcy przypomina między innymi o konieczności sprawdzenia dowodu tożsamości wszystkim osobom, których wiek może budzić wątpliwość.

Jakość i bezpieczeństwo produktów

Żabka Polska przykłada ogromną uwagę do bezpieczeństwa żywności. Od 2015 roku w spółce funkcjonuje certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg. wymagań normy ISO 22000, który obejmuje wszystkie realizowane w sieci procesy (m.in. zakupy, sprzedaż, logistykę, wprowadzanie produktów marki własnej). Spełnienie wymagań prawa żywnościowego oraz normy ISO 22000 przekłada się bezpośrednio na podniesienie bezpieczeństwa żywności, którego zapewnienie jest naszym kluczowym obowiązkiem w stosunku do Konsumentów.

Już na etapie nawiązywania współpracy z dostawcami komunikujemy wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, które są sukcesywnie monitorowane i egzekwowane poprzez audyty oraz badania laboratoryjne i sensoryczne wyrobów.

Magazynowanie i dystrybucja prowadzone są w warunkach kontrolowanych, a wszystkie procesy są systematycznie weryfikowane poprzez wyszkolonych i niezależnych audytorów wewnętrznych, co daje nam gwarancję bezpieczeństwa żywności aż do momentu dostarczenia produktów do klientów.

Pozytywny wynik audytu recertyfikującego w 2018 roku i przedłużenie ważności certyfikatu ISO 22000 wydanego przez jednostkę TUV NORD potwierdza, że Żabka Polska spełnia wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego sprzedawanych produktów spożywczych.

zabka_csr_odpowiedzialna-sprzedaz_certyfikat.jpg
CSR - Zdrowie Zdrowie i aktywny styl życia

Raport Społecznej Odpowiedzialności biznesu Żabka Polska sp. z o. o. za rok 2019

W Żabce realizację strategicznych priorytetów łączymy ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Odpowiedzialny rozwój oznacza dla nas z jednej strony minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, nade wszystko jednak prowadzenie działalności w sposób etyczny, z poszanowaniem prawa i drugiego człowieka.

 

Raport „Blisko i odpowiedzialnie” kompleksowo podsumowuje nasze działania w obszarze CSR w 2019 roku. Raportując dane dotyczące naszego wpływu na środowisko naturalne, naszej odpowiedzialności społecznej oraz naszego ładu korporacyjnego realizujemy jedną z naszych głównych wartości, jaką jest otwartość i związana z nią transparentność. Raport przygotowany został wg uznanego na świecie standardu raportowania GRI.

 

 

Raport w wersji polskiej

Raport w wersji angielskiej

Żabka w dobie pandemii COVID-19 – Raport podjętych działań w pierwszej połowie 2020r.

Nasza odpowiedzialność za lokalne społeczności, a także za franczyzobiorców, pracowników i współpracowników, w sposób szczególny realizowana była w roku 2020. W marcu wszyscy stanęliśmy w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa Sars-Cov-2. Reakcja Żabki była błyskawiczna. Przez wiele tygodni epidemii zrobiliśmy wiele, by naszym klientom oraz franczyzobiorcom i pracownikom ułatwić codzienne funkcjonowanie i dać poczucie bezpieczeństwa. Nasze działania w obliczu pandemii opisaliśmy w publikacji: „Odpowiedzialnie i bezpiecznie – Żabka blisko ludzi w dobie pandemii 2020”.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

Raport w wersji polskiej

Raport w wersji angielskiej

Nasza społeczna odpowiedzialność

Zobacz film