Cena wyłącznie dla uczestników programu lojalnościowego żappka, którzy spełnią dodatkowe wymagania, określone w Regulaminie ofert specjalnych. W celu dostępu do regulaminu ofert specjalnych oraz skorzystanie ze specjalnej ceny konieczne jest spełnienie następujących warunków przez uczestnika:

  • uczestnictwo w Programie,
  • potwierdzenie (weryfikacja) podanego przez siebie adresu e-mail,
  • ukończenie 18 roku życia,
  • podanie w Aplikacji dodatkowych danych, obejmujących co najmniej wiek Uczestnika, a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie,
  • wyrażenie zainteresowania otrzymywaniem w Aplikacji treści odnoszących się do napojów alkoholowych,
  • weryfikacja wieku Uczestnika przez dokonane w Sklepie co najmniej jednego zakupu jednej sztuki towaru niedostępnego dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia, w przypadku którego kasjer uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.