Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

1. Czy formularz oświadczenia o świadczeniu pracy zdalnie muszę fizycznie wydrukować i w papierowej formie dostarczyć do kadr? Czy wystarczy podpisany skan na maila?

Prosimy o przesłanie skanu na adres personalny@zabka.pl.

2. Skąd czerpać informacje o koronawirusie?

Nie ulegaj panice. Staraj się postępować racjonalnie w walce z koronawirusem. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych:

3. Czy jest obowiązek codziennego noszenia komputerów do domu? Przy codziennej jeździe komunikacją miejską byłoby to dość uciążliwe.

Zalecamy zabierać komputer ze sobą. Gdyby wystąpiło prawdopodobieństwo zarażenia i uruchomienie procedury, w której przeprowadzimy ozonowanie, część biura będzie wówczas wyłączona z użytkowania.

4. Czy uczestnictwo w przyjęciu weselnym, które należy do grupy wydarzeń o podwyższonym ryzyku zachorowań na Covid-19 wyklucza pracownika z powrotu do pracy w biurze na okres 14 dni w związku z powrotami do biura wszystkich pracowników czy jak wygląda proced

Tak, prosimy, aby osoby uczestniczące w weselach, ale także w innych spotkaniach o charakterze rodzinnym, w których uczestniczy większa liczba osób (kilkanaście lub więcej) na co dzień niemieszkających w jednym gospodarstwie domowym i pochodzących z różnych rejonów kraju, o zgłaszanie tego faktu przełożonym i w uzgodnieniu z nim przez co najmniej 7 dni wykonywały pracę zdalną.

5. Choruje na astmę, co w przypadku ataku astmy w wyniku szkodliwości działania ozonu?

Po każdym ozonowaniu odbywa się kilkugodzinna wentylacja budynku w celu usunięcia ozonu. Na ten moment nie widzimy takiego zagrożenia, jeżeli jednak masz uwagi i/lub pojawiały się problemy ze zdrowiem, prosimy o poinformowanie przełożonego.

6. Czy zmieni się liczba osób na spotkaniach? Czy do spotkań nadal będziemy używać Teams i zagłuszać się wzajemnie w przestrzeniach otwartych?

W salkach nadal będziemy zachowywać bezpieczny odstęp 1,5 m, dlatego nie planujemy zmieniać liczby osób.

Tak, nadal możemy korzystać z aplikacji Teams. Żeby się wzajemnie nie zagłuszać, prosimy o korzystanie ze słuchawek. 

7. Jakie otrzymam wsparcie, jeśli zachoruje?

Firma ma opracowaną procedurę na wypadek zachorowania, którą przetestowaliśmy już wielokrotnie. Zapewniamy również indywidualną opiekę psychologiczną. Firma dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć pracownika w czasie choroby. Tak jak dotychczas, za zgodą pracownika umożliwimy przeprowadzenie testów na obecność COVID-19.

8. Czy będą spotkania integracyjne?

Nie, na ten moment ze względu na bezpieczeństwo, a także restrykcje rządowe, nie planujemy organizacji spotkań integracyjnych. 

9. Co z kwestią urlopów?

Kwestia urlopów pozostaje bez zmian. Zachęcamy do wykorzystywania urlopów zaległych. 

10. Jakie zostaną podjęte kroki, jeśli ktoś zachoruje w firmie?

Zostaną uruchomione specjalne procedury np. uruchomiliśmy izolatki. Dodatkowo każdy pracownik przed wejściem do budynku będzie miał mierzoną temperaturę. Jesteśmy w stałym kontakcie z służbami medycznymi, będzie dostępna między innymi specjalna linia telefoniczna dla pracowników.

11. Skąd mamy pewność, że odległość 1,5 m jest wystarczająca?

Jest to odległość zgodna z restrykcjami rządu w czasie COVID-19.

12. Jakie są zasady korzystania z WC?

Przed wejściem do WC obowiązuje konieczność dezynfekcji rąk. Dozowniki są zlokalizowane przed każdym WC. Z użytkowania zostały wyłączone suszarki oraz niektóre umywalki w celu zachowania zasad bezpieczeństwa.

13. Czy będzie wsparcie lekarza/ psychologa dla pracowników?

Tak, będzie wsparcie zarówno lekarza oraz psychologa.

14. Czy będą wskazane objawy zdrowotne, które uniemożliwiają prace oprócz gorączki? Pojawienie się osób z katarem, kaszlem będzie budzić obawy innych?

Dodatkowe objawy są określone przez WHO i inne instytucje państwowe. Pamiętajmy o wzajemnej życzliwości - np. katar może być przyczyną alergii.

15. Jaka będzie procedura powrotu po urlopach (np. czy kwarantanna)?

Osoby powracające spoza UE oraz ze Szwecji, Portugalii i Katalonii, mając obowiązek poinformować o tym fakcie przełożonego i ustalić wspólnie dalszy tryb pracy i postępowania.

16. Ozon ma również skutki uboczne podobne do objawów koronawirusa. Czy będzie mierzony jego poziom w pomieszczeniach? Nawet niewielkie ilości ozonu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Do wczesnych objawów narażenia na działanie ozonu można zaliczyć m.in.: podraż

Źródło: https://www2.blueair.com/pl/ozone-health-effects"

Poziom ozonu będzie mierzony podczas procesu ozonowania i zostanie skontrolowany po zakończonym zabiegu. 

Objawy poniżej wskazane występują przy stężeniu ozonu  >4 ppm,  a taką wartość osiągamy podczas prowadzonego zabiegu dlatego też ozonowanie będzie odbywało się  poza godzinami pracy, bez obecności pracowników. Ozon jest nietrwałym gazem, rozkładającym się do tlenu. Czas połowicznego rozpadu ozonu wynosi max. 30 min. W zależności od uzyskanego stężenia po 2 h zostanie on całkowicie rozłożony to tlenu. 

17. Czy w przypadku, gdy jeden z pracowników z uwagi na złe samopoczucie trafi do izolatki, powinno się komunikować to zdarzenie reszcie zespołu?

Sposób działania w takim przypadku zależy od okoliczności: 

  1. W sytuacji kiedy Twój zespół nie posiada wiedzy o obecności współpracownika w izolatce, zachowaj dyskrecję i nie przekazuj informacji o wystąpieniu takiego zdarzenia.
  2. W sytuacji kiedy Twój zespół posiada wiedzę o zdarzeniu, porozmawiaj z nim i przekaż kilka ogólnych informacji o sytuacji nie wskazując danych osoby z izolatki oraz szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia.

Masz pytanie?

Napisz do nas: pytania.magazyn@zabka.pl.